Новини

Закон про створення Кредитного реєстру Нацбанку України підписано

01.03.2018 / 18:40

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України від 06.02.2018 р. № 2277-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків».

З метою зменшення рівня кредитного ризику, забезпечення безпеки банківських операцій, підвищення надійності й стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банку цим Законом, зокрема, передбачається створення та ведення Нацбанком України Кредитного реєстру — інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, зміну, використання, поширення (надання) інформації про кредитні операції банків та про стан виконання зобов’язань за такими операціями, аналіз та кваліфікацію кредитів.

Також встановлено зобов’язання надавати до Кредитного реєстру інформацію: банками щодо боржників, якщо сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за кредитними операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат (372,3 тис. грн); Фондом гарантування вкладів фізичних осіб про кредитні операції банків, щодо яких Нацбанком України прийнято рішення про віднесення їх до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, а також інформацію щодо погашення боргу позичальника, яка міститься у бюро кредитних історій; надання Нацбанком України права доступу банкам до інформації з Кредитного реєстру для оцінки кредитного ризику.

Закон набирає чинності з дня, який настає за днем його опублікування, та вводиться в дію через два місяці з дня набрання чинності цим Законом. Крім положень щодо обов’язку банків подавати до Кредитного реєстру інформацію про здійснені ними кредитні операції, які вступають в дію з 01.04.2018 р.; щодо інформації, яка подається до Кредитного реєстру, та доступу до неї — через 6 місяців з дня набрання чинності цим Законом, але не пізніше 31.12.2018 р.; щодо використання банками інформації з Кредитного реєстру для оцінки кредитного ризику — з 01.01.2019 р.

Офіційне інтернет-представництво Президента України П. ПОРОШЕНКА