Новини

Україна та Королівство Нідерландів — без подвійного оподаткування

13.03.2018 / 15:00

У рамках двосторонньої співпраці 12.03.2018 р. міністр фінансів Олександр Данилюк разом з Державним секретарем міністерства фінансів Нідерландів Менно Снілом підписали протокол про внесення змін до Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно.

Укладення цього протоколу спрямовано на уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, які виникають на територіях обох країн, що досягатиметься як шляхом розподілу права оподаткування окремих видів доходів між Україною та Королівством Нідерландів залежно від місця їх виникнення, так і шляхом врахування у податкових зобов’язаннях платника податку однієї держави сум податків, сплачених на території іншої держави.

Це створює сприятливі умови для інвесторів України та Королівства Нідерландів; стимулює ділову ініціативу підприємців; регулює питання міжнародного оподаткування доходів у двосторонніх відносинах між державами.

Це дасть можливість:

  • запобігати ухиленням від сплати податків з одночасним зменшенням тиску на законослухняних платників податків;
  • усунути податкову дискримінацію;
  • створити механізми щодо покращення співробітництва між податковими органами України та Королівства Нідерландів шляхом установлення процедур взаємного узгодження спірних питань;
  • забезпечити обмін податковою інформацією.

Протоколом передбачено:

  • оподаткування дивідендів за ставкою 5 %,  якщо фактичним власником дивідендів є компанія (інша, ніж партнерство), яка володіє безпосередньо щонайменше 20 % капіталу компанії, що сплачує дивіденди, та 15 % — в усіх інших випадках (виключено положення щодо оподаткування дивідендів за ставкою 0 %);
  • збільшення розміру ставки оподаткування процентів  з 2  до 5 %;
  • установлення ставки оподаткування роялті на рівні  5  та 10 % (виключено положення щодо оподаткування роялті за ставкою 0 %);
  • нову редакцію статті щодо обміну інформацією, якою передбачається значне розширення можливостей договірних сторін щодо обміну податковою інформацією.

Міністерство фінансів України