Новини

Документи, які набрали чинності сьогодні (13.03.2018 р.)

13.03.2018 / 16:35

З 13.03.2018 р. набрав чинності спільний наказ Мінфіну України та Мінсоцполітики України від 15.01.2018 р. № 5/33, яким затверджено Порядок обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України щодо верифікації державних допомог.

Зазначено, зокрема, що суб’єктами інформаційного обміну є Мінфін України та Мінсоцполітики України.

Мінфін України для здійснення обміну інформацією використовує Інформаційно-аналітичну платформу електронної верифікації та моніторингу, розміщену на програмно-апаратному комплексі Мінфіну України.

Формування інформації для проведення верифікації та обробку рекомендацій за результатами верифікації здійснюють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад. Для забезпечення обміну інформацією Мінсоцполітики України залучає ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України».

З 13.03.2018 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1105, якою викладено у новій редакції додаток 2 «Відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня» до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених власною постановою від 02.03.2016 р. № 285.

З 13.03.2018 р. набрав чинності спільний наказ Мінсоцполітики України та Міносвіти України від 15.01.2018 р. № 34/33, яким затверджено зміни до Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затвердженого власним наказом від 26.03.2001 р. № 127/151.

Зокрема, передбачено, що роботодавець здійснює формальне та неформальне професійне навчання працівників. Формальне професійне навчання здійснюється відповідно до вимог стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, типових навчальних планів і програм, освітніх програм, стандартів вищої освіти у закладі освіти або безпосередньо у роботодавця. Здійснення неформального навчання не регламентується місцем набуття, строками та формою навчання.

За результатами формального професійного навчання працівників видаються документи про освіту, зразки яких затверджено постановами Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р. № 645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них» і від 31.03.2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка». За результатами неформального навчання видається довідка, в якій зазначаються професія (спеціальність), кваліфікація, за якою здійснювалось навчання, напрям підвищення кваліфікації, строки навчання.

З 13.03.2018 р. набрав чинності наказ Мінсоцполітики України від 22.01.2018 р. № 74, яким затверджено Методику розроблення професійних стандартів, що визначає загальні вимоги розроблення професійних стандартів з метою надання методичної допомоги роботодавцям, їхнім організаціям та об’єднанням, галузевим (міжгалузевим) радам, центральним органам виконавчої влади, науковим установам, іншим заінтересованим суб’єктам у забезпеченні єдиного підходу та дотримання об’єктивності під час розроблення професійних стандартів та забезпечення якості проведення їх перевірки.

З 13.03.2018 р. набрав чинності наказ Мінсоцполітики України від 22.01.2018 р. № 73, яким затверджено:

  • форму заяви про забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
  • форму журналу обліку осіб для забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
  • форму журналу обліку осіб для виплати грошової компенсації замість путівки / грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування;
  • форму журналу обліку ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», для забезпечення путівками до санаторіїв сфери управління Мінсоцполітики України;
  • форму акта про відмову від санаторно-курортного лікування (путівки) / ненадання згоди на санаторно-курортне лікування (путівку).

Визнано таким, що втратив чинність, наказ Мінсоцполітики України від 14.07.2015 р. № 729 «Про затвердження форм документів з організації лікування осіб пільгових категорій для забезпечення їх санаторно-курортною путівкою структурними підрозділами соціального захисту населення».

З 13.03.2018 р. набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 01.03.2018 р. № 18, якою затверджено Інструкцію про організацію розгляду звернень та особистого прийому громадян у Національному банку України.

Зазначена Інструкція визначає порядок організації розгляду звернень громадян та надання відповідей на них, вимоги щодо організації і проведення особистого прийому громадян, порядок інформування громадян про роботу з їх зверненнями в Нацбанку України.

Зокрема, передбачено, що подання (надсилання) громадянином звернення до Нацбанку України передбачає його згоду на оброблення, використання персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» під час опрацювання звернень Нацбанком України та їх поширення в разі надсилання за належністю.