Новини

З 10 квітня розпорядники та одержувачі бюджетних коштів можуть подавати звітність за І квартал 2018 року через АС «Є-Звітність»

06.04.2018 / 11:10

Держказначейство України повідомляє, що зміни до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.01.2012 р. № 44 (далі — Порядок № 44) знаходяться на державній реєстрації в Мін’юсті України.

Зазначеними змінами до Порядку № 44 передбачено, що форми звітності складаються та подаються із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Держказначейства (далі — АС «Є-Звітність»).

Проте:

  • пунктом 17 чинного Порядку № 44 встановлено, що форми бюджетної звітності подаються також на електронних носіях згідно з вимогами автоматизованої системи Держказначейства. У процесі подання бюджетної звітності органам Держказначейства може здійснюватися обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами. При поданні звітності в електронному вигляді застосовуються вимоги законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис»;
  • пунктами 13 та 14 Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну України від 28.02.2017 р. № 307, (далі — Порядок № 307), встановлено, що фінансова звітність подається органам Держказначейства також на електронних носіях згідно з вимогами автоматизованої системи Держказначейства України. При поданні фінансової звітності в електронному вигляді застосовуються вимоги законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» визначено, що електронний документ — це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, створення якого завершується накладанням електронного підпису. Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис».

Електронний цифровий підпис — вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа (Закон України «Про електронний цифровий підпис»).

Станом на 03.04.2018 р. АС «Є-Звітність» знаходиться в дослідно-промисловій експлуатації та в повному обсязі забезпечує виконання вимог вищезазначених законів України і нормативних документів щодо складання звітності.

Враховуючи вищевикладене, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів можуть здійснити подачу звітності за І квартал 2018 р. в електронному вигляді через АС «Є-Звітність», яка надає можливість візуалізувати оригінал електронної форми звітності на паперових носіях, що відповідає вимогам Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Подана в електронному вигляді звітність буде перевірена та завізована органом Держказначейства в установленому порядку.

Додатково повідомляємо, що АС «Є-Звітність» буде налаштована на подання звітності за І квартал 2018 р. починаючи з 10 квітня поточного року.

З метою накопичення та використання у майбутньому звітних даних, пропонуємо, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, які подали звітність за І квартал 2018 р. на паперових носіях, здійснити її подання в електронному вигляді через АС «Є-Звітність».

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42