Новини

Якщо листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами продовжено

13.04.2018 / 12:40

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105) допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до першої — третьої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 — до пологів та 90 — після пологів). Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

Порядок і умови видачі, продовження та обліку документів (листків непрацездатності), що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, визначений Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Мінохорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455).

Пунктом 6.1 цієї Інструкції передбачено, що листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами видається за місцем спостереження за вагітною з 30 тижнів вагітності воднораз на 126 календарних днів (70 календарних днів до передбачуваного дня пологів і 56 — після).

У разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді на підставі запису в історії пологів та обмінній карті вагітної, засвідченого підписом головного лікаря та печаткою лікувально-профілактичного закладу, де відбувались пологи, за місцем спостереження за вагітною додатково видається листок непрацездатності на 14 календарних днів, крім жінок, яких віднесено до першої — четвертої категорій постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС (п. 6.2 Інструкції № 455). Тобто такий листок непрацездатності є продовженням попереднього листка непрацездатності (виданого на 126 календарних днів) і допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу працівниці і повністю виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (ст. 26 Закону № 1105).

Враховуючи викладене, розраховувати нову середньоденну зарплату за один календарний день не потрібно. Вона вже розрахована — при оплаті першого лікарняного по вагітності та пологах.

Управління Держпраці у Полтавській області