Новини

Новий законопроект: одноразове добровільне декларування фізособами коштів, майна та інших об’єктів

13.04.2018 / 16:00

Верховною Радою України зареєстровано законопроект від 10.04.2018 р. № 8257 щодо правового режиму добровільного декларування коштів, майна та інших об’єктів фізичними особами.

Метою законопроекту є:

легалізація доходів, отриманих з порушеннями податкового законодавства, що однозначно сприятиме поліпшенню умов для розвитку економіки держави, її детінізації, залученню інвестицій, збільшенню доходів бюджету.

повернення в Україну грошових коштів, виведених за корон (в тому числі в різні офшорні юрисдикції) з використанням різних схем ухилення від сплати податків.

Документом пропонується:

запровадити режим добровільного декларування як підстави для звільнення фізичних осіб — резидентів від юридичної відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства, законодавства про ЄСВ, іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на органи ДФС України, за будь-який період до дня набрання чинності законопроектом, що реалізується фізичними особами шляхом одноразового добровільного декларування належних їм доходів, іншого майна, майнових прав, які одержані (оформлені) з порушенням вказаного законодавства та сплати податку за декларування доходів та інших об’єктів добровільного декларування;

на об’єкти, отримані чи набуті внаслідок вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, які визначалися такими згідно з законодавством, що діяло на момент його вчинення, не може бути поширено режим добровільного декларування;

визначити перелік об’єктів одноразового добровільного декларування, встановити особливий порядок декларування готівкових коштів із подальшим їх внесенням на рахунки в банках чи без такого на вибір суб’єктів декларування (застосування різних ставок оподаткування буде передбачено пов’язаним законопроектом про внесення змін до Податкового кодексу в залежності від того чи були перераховані готівкові кошти на банківські рахунки);

обов’язкове повернення в Україну тих грошових коштів, які зберігаються в будь-якій формі на рахунках в іноземних банках (у тому числі грошей, виведених в офшори) та які особа бажає задекларувати в добровільній декларації і скористатися державними гарантіями після завершення процедури декларування;

передбачається надання ряду державних гарантій щодо суб’єктів добровільного декларування та об’єктів, з яких буде сплачено відповідний податок за досить низькою ставкою в порівнянні із загальними ставками ПДФО.

 А саме:

задекларовані об’єкти декларування визнавати такими, що одержані (оформлені) без порушення податкового, валютного, митного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, за умови сплати суб’єктом податку за об’єкти, щодо яких подається добровільна декларація;

недопустимість вчинення будь-яких слідчих дій (крім допитів в якості свідка), застосування заходів забезпечення кримінального провадження чи запобіжних заходів у зв’язку задекларованими в добровільній декларації об'єктами за будь-який період до дня закінчення процедури одноразового добровільного декларування по окремих господарських злочинах, на які  поширюється процедура добровільного декларування та здійснюється амністія доходів;

недопустимість початку в будь-якій формі провадження у справі про адміністративне правопорушення за порушення податкового, митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи у зв’язку із задекларованими в добровільній декларації об'єктами за будь-який період до дня закінчення процедури одноразового добровільного декларування незалежно від часу вчинення адміністративного правопорушення;

недопустимість початку провадження у справах порушення митних правил, якщо такі правопорушення пов’язані з придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, переміщенням, отриманням, використанням зазначених в добровільній декларації об'єктів;

недопустимість притягнення до фінансової відповідальності за порушення податкового, митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи у зв’язку з об’єктами, зазначеними в добровільній декларації;

недопустимість притягнення суб’єктів декларування до відповідальності за порушення правил валютного регулювання та валютного контролю.

Окремо передбачається надавати суб’єктам добровільного декларування такі гарантії як:

звільнення від обов’язку щодо надання інформації про джерела походження об’єктів декларування, вказаних в добровільній декларації;

збереження відповідними державними органами та їх посадовими особами таємниці щодо суб’єктів декларування та іншої інформації, що міститься в добровільній декларації за виключенням випадків надання такої інформації на вимогу державних органів відповідно до Кримінального процесуального кодексу чи за рішенням суду, яке набрало законної сили.

заборону використання інформації, що міститься в добровільній декларації як доказу вчинення будь-якого адміністративного чи кримінального правопорушення та/або як джерела виявлення чи встановлення обставин, що можуть свідчити про вчинення  будь-якого адміністративного чи кримінального правопорушення;

заборону проведення контролюючими органами будь-яких перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства та заборону притягнення до фінансової відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, з підстав отримання інформації, зазначеної в добровільній декларації, за винятком проведення перевірок своєчасності та повноти сплати податку за об’єкти, щодо яких подається добровільна декларація, та притягнення до передбаченої законом відповідальності за наслідками таких перевірок.