Новини

Інформацію щодо емітента цінних паперів, яка підлягає розкриттю, планують розширити

25.04.2018 / 18:00

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на черговому засіданні прийняла рішення затвердити зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Зміни розроблені для врахування норм Закону України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів від 16.11.2017 р. № 2210-VІІІ.

Загалом змінами передбачено наступне:

  • доповнено перелік особливої інформації;
  • доповнено обсяг інформації, що розкривається у складі проміжної інформації;
  • запроваджено вимоги до розкриття інформації іноземними емітентами — нерезидентами, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України;
  • змінено обсяг розкриття інформації про проведення загальних зборів;
  • доповнено обсяг інформації, який підлягає розміщенню публічними акціонерними товариствами на власному веб-сайті.

Щодо особливої інформації, то в Положенні розширено склад особливої інформації емітента цінних паперів, яка підлягає розкриттю. Щодо кожного з видів особливої інформації деталізовано особливості її розкриття. Відповідно змінилися додатки до зазначеного Положення. Змінами врегульовано обсяг розкриття особливої інформації для  публічних акціонерних товариств та банків, приватних акціонерних товариств; емітентів, які не є акціонерним товариством, та щодо цінних паперів яких (не акцій) здійснено публічну пропозицію, та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі.

Змінами до Положення розширено обсяг проміжної інформації (за підсумками кварталу). Обов’язок здійснювати розкриття проміжної інформації відповідно до вимог цього Положення поширено на банки; публічні акціонерні товариства щодо акцій яких здійснено публічну пропозицію та/або акції яких допущені до торгів на фондовій біржі (в частині включення до біржового реєстру); емітентів щодо інших цінних паперів, крім акцій, яких здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі (в частині включення до біржового реєстру).

Запроваджені вимоги щодо розкриття інформації іноземними емітентами — нерезидентами, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України (наразі до обігу допущені цінні папери двох емітентів — MHP S.A., Ukrproduct Group Ltd). Зокрема, вони зобов’язані забезпечити додаткове розкриття інформації відповідно до ст. 641 Закону України «Про акціонерні товариства», а також інформації про скликання та проведення загальних зборів акціонерів в обсязі, не меншому за встановлений Законом України «Про акціонерні товариства».

Доповнений обсяг інформації, який підлягає оприлюдненню на власному веб-сайті емітента. Емітент повинен публікувати на ньому також звіти наглядової ради, звіти виконавчого органу, звіти ревізійної комісії; положення, відповідно до якого визначається винагорода членів наглядової ради та виконавчого органу; а також протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42