Новини

Документи, які набрали чинності сьогодні (26.04.2018 р.)

26.04.2018 / 15:50

З 26.04.2018 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. № 286, якою внесено зміни до:

➤ Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого власною постановою від 25.12.2015 р. № 1128.
Зокрема, передбачено, що копії скарги та доданих до неї документів надаються особам, запрошеним до розгляду скарги по суті (крім скаржника), не пізніше ніж за два дні до дня розгляду скарги по суті. Суб’єкт оскарження та інші заінтересовані особи, зазначені у скарзі або встановлені відповідно до відомостей реєстрів, мають право подавати письмові пояснення по суті скарги, які обов’язково приймаються комісією до розгляду.

У разі повідомлення скаржником та/або його представником, іншими особами, які беруть участь у розгляді скарги по суті, про наявність судового спору між тими самими сторонами, з того самого предмета, з тих самих підстав, про які зазначено у скарзі, вони подають комісії засвідчену копію відповідного рішення суду;

➤ Порядку акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації, затвердженого власною постановою від 25.12.2015 р. № 1130.

Акредитований суб’єкт державної реєстрації зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання обставин, що впливають на дотримання таким суб’єктом вимог акредитації, у тому числі у разі звільнення з посади державного реєстратора, а також у разі прийняття на посаду державного реєстратора, відомості про якого відповідно до цього Порядку не надавалися Мін’юсту України, надіслати Мін’юсту України засвідчені копії документів, передбачених п. 4 цього Порядку, що підтверджують дотримання суб’єктом вимог акредитації, кваліфікаційних вимог до державного реєстратора, а також письмово повідомити Мін’юст про зміну відомостей, зазначених у підпунктах 1 і 2 п. 3 цього Порядку;

➤ Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. № 789 «Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо інформування у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Передбачається, що під час реалізації пілотного проекту щодо інформування про реєстраційні дії у Державному реєстрі прав сервісна послуга з інформування про реєстраційні дії у Державному реєстрі прав надається виключно за умови наявності зареєстрованого права власності на окремий індивідуально визначений об’єкт нерухомого майна з присвоєним реєстраційним номером такому об’єкту як іпотекодержатель — про подані заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень стосовно об’єкта нерухомого майна, який передано в іпотеку такому іпотекодержателю, а саме про реєстраційний номер, дату і час реєстрації таких заяв.

З 26.04.2018 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. № 279, якою внесено зміни до додатка 2 до власної постанови від 30.08.2002 р. № 1298, якими викладено у новій редакції схему тарифних розрядів посад працівників Держводагентства, його територіальних органів (стосовно працівників, які не є державними службовцями), установ та організацій, що належать до сфери його управління.

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42