Новини

Документи, які набрали чинності сьогодні (05.05.2018 р.)

05.05.2018 / 17:20

З 05.05.2018 р. набрав чинності Закон України від 03.04.2018 р. № 2379-VIII, яким внесено зміни до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад».

Зокрема, встановлено, що повноваження сільської, селищної ради, її виконавчого комітету та сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до міської об'єднаної територіальної громади, припиняються з дня набрання чинності рішенням сільської, селищної ради та рішенням міської ради об'єднаної територіальної громади про добровільне приєднання до об'єднаної територіальної громади. З моменту припинення повноважень сільської, селищної ради повноваження міської ради поширюються на територію територіальної громади, що приєдналася до міської об'єднаної територіальної громади.

З моменту припинення повноважень сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до об'єднаної територіальної громади, повноваження сільського, селищного, міського голови об'єднаної територіальної громади поширюються на територію територіальної громади, що приєдналася до об'єднаної територіальної громади.

Визнано такими, що є спроможними об'єднаними територіальними громадами для зазначених випадків, територіальні громади міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення. Приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення є виключно добровільним та відбувається за рішенням усіх відповідних місцевих рад.

З 05.05.2018 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. № 318, якою внесено зміну до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої власною постановою від 04.10.95 р. № 786.

Передбачено, що розмір річної орендної плати у разі оренди музичних інструментів Державної колекції музичних унікальних (смичкових) інструментів України встановлюється за згодою сторін, але не менш як 1,2 % вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки для учнів та студентів закладів вищої освіти та не менш як 1,8 % вартості орендованого майна за результатами такої оцінки - для професійних творчих працівників.

З 05.05.2018 р. набрали чинності наказ Мінагрополітики України від 16.03.2018 р. № 143 та рішення НАЗК від 16.03.2018 р. № 406, якими затверджено Порядок надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки фізичних осіб Національному агентству з питань запобігання корупції.

Суб'єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Держгеокадастр та Національне агентство з питань запобігання корупції (далі — НАЗК).

Цей Порядок визначає правила автоматизованого обміну між Держгеокадастром та НАЗК інформацією, необхідною для контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

З 05.05.2018 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. № 313, якою передбачено утворити Координаційну раду з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року (далі — Координаційна рада) та затверджено Положення про зазначену Координаційну раду.

Координаційна рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним на період до 2030 р. для забезпечення узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері поводження з відходами.

Встановлено, що одним із основних завдань Координаційної ради є координація дій центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо формування та реалізації державної політики у сфері поводження з відходами відповідно до Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 р. № 820, та підготовки Національного та регіональних планів управління відходами.

З 05.05.2018 р. набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 03.05.2018 р. № 49, якою затверджено Зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого власною постановою від 30.06.2016 р. № 351.

Зокрема, встановлено, що банк під час розрахунку розміру кредитного ризику приймає вартість застави, яка є прийнятним забезпеченням за умови її належності до переліку забезпечення та одночасного дотримання, зокрема, принципу належного захисту банком своїх інтересів як кредитора. Цей принцип передбачає, що банком ужито адекватних заходів зі стягнення та/або реалізації предметів застави шляхом використання його прав, що забезпечують дотримання принципу безперешкодного стягнення майна відповідно до пп. 1 п. 107 розділу X зазначеного Положення. Дія цього принципу поширюється на предмети, що є заставою за непрацюючими активами.

З 05.05.2018 р. набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 03.05.2018 р. № 48, якою затверджено Зміни до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженого власною постановою від 14.10.2004 р. № 483.

Зокрема, передбачено, що зміни до ліцензії, дублікат змін до ліцензії видаються власнику ліцензії лише після оплати ним послуг з їх видачі в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Нацбанку з питань затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Нацбанком.

Крім того, визначено, що Нацбанк у випадку ліквідації/скасування державної реєстрації/скасування акредитації власника ліцензії не повідомляє про анулювання ліцензії власника ліцензії та контролюючий орган.

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42