Новини

Коли при заповненні розрахунку коригування зазначається причина коригування «Усунення неоднозначностей»

05.05.2018 / 18:00
Коли при заповненні розрахунку коригування зазначається причина коригування «Усунення неоднозначностей»

Якщо після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної в результаті послідуючих коригувань такої податкової накладної (1) за одним номером рядка податкової накладної обліковується дві та більше товарні позиції, (2) відбувалось одночасне коригування кількісних та вартісних показників однієї товарної позиції (одночасно в одному рядку заповнювались графи 7 — 10) та (3) коригування ціни відображалось у графі 8 розрахунку коригування до податкової накладної (далі — РК) (замість графи 9 РК) або коригування кількості здійснювалось у графі 10 РК (замість графи 7), то з метою виправлення помилок, допущених при здійсненні такого коригування, та відображення правильних показників товарних позицій, які у платника утворились в результаті таких коригувань, платнику необхідно скласти розрахунок коригування до податкової накладної, за допомогою якого виправити такі помилки. Виправлення таких помилок здійснюється шляхом сторнування рядків податкової накладної, які в результаті попередніх коригувань містять помилки (неоднозначності), та додаванням нових рядків з правильними показниками.

При цьому якщо відбувалось одночасне коригування кількісних та вартісних показників однієї товарної позиції (одночасно в одному рядку заповнювались графи 7 — 10) (неоднозначності) виявлено в двох і більше рядках, таке виправлення здійснюється окремо для кожного з таких рядків шляхом складання окремого РК до кожного окремого рядка податкової накладної, який підлягає виправленню.

У такому РК:

у першому рядку:

у графі 1 зазначається номер за порядком рядка податкової накладної, який коригується;

у графі 2 зазначається причина коригування «Усунення неоднозначностей»;

значення граф 3 — 6 відповідає значенню відповідно граф 2 — 5 рядка податкової накладної, що коригується;

у графі 7 зі знаком «–» зазначається значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується;

графи 8 — 10 не заповнюються (залишаються пустими);

значення граф 11, 12 відповідають значенню відповідно граф 8, 9 рядка податкової накладної, що коригується;

у графі 13 зі знаком «-» зазначається значення графи 10 рядка податкової накладної, що коригується;

у другому рядку:

у графі 1 зазначається новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в податковій накладній, що коригується (якщо в податковій накладній, що коригується, було 10 позицій, то у графі 1 зазначається номер 11);

у графі 2 зазначається причина коригування «Усунення неднозначностей»;

у графах 3 — 6 зазначаються номенклатура (назва), код та одиниця виміру товарної позиції, що коригується (зазначаються з правильними показниками);

у графах 7 та 8 зазначаються правильні значення щодо кількості та ціни товарів/послуг;

графи 9 — 10 не заповнюються;

у графах 11, 12 та 13 зазначаються правильні дані щодо коду ставки та коду пільги (якщо операція пільгова) та правильне значення обсягу постачання (без урахування ПДВ).

ЗІР, категорія 101.15

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42