Новини

Як у декларації з податку на прибуток підприємств відобразити частину чистого прибутку

08.05.2018 / 13:40

Державні унітарні підприємства та їх об’єднання заповнюють Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі — Декларація) з урахуванням показників, відображених у Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями (далі — Розрахунок).

У рядку 1.4 Додатка АВ відображається загальна сума частини чистого прибутку (доходу), сплаченого до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями у звітному (податковому) році. При цьому значення рядка 1.4 Додатка АВ враховується у рядку 1 Додатка АВ. Показник рядка 1.4 Додатка АВ має відповідати сумарному значенню показників рядка 09 Розрахунку за такі звітні періоди, за які сплату частини чистого прибутку здійснено у звітному (податковому) році, тобто за ІV квартал попереднього звітного (податкового) року та за підсумками кварталу, півріччя, три квартали поточного звітного (податкового) року.

Якщо фінансовий результат від господарської діяльності підприємства в окремому звітному періоді поточного року має від’ємне значення (або нульове) та відповідно у рядку 07 Розрахунку відсутній показник частини чистого прибутку (доходу), що відраховується до держбюджету, то Додаток АВ за такий звітний період та рядок 20 АВ Декларації заповнюються з нульовими значеннями.

Якщо протягом звітного року показник частини чистого прибутку за окремі звітні періоди мав позитивне значення, то у рядку 1.4 Додатка АВ відображається сума позитивних значень рядка 09 Розрахунку за відповідні звітні періоди.

Авансовий внесок при нарахуванні та сплаті частини чистого прибутку (доходу) за підсумками звітного кварталу, півріччя, трьох кварталів розраховується зі всієї суми частини чистого прибутку (доходу), що підлягає виплаті.

Якщо на момент сплати частини чистого прибутку (доходу) за ІV квартал звітного року Декларацію за такий рік подано та нараховані у такій Декларації податкові зобов’язання погашено, то авансові внески нараховуються на суму перевищення частини чистого прибутку, що підлягає виплаті за ІV квартал звітного року, над значенням об’єкта оподаткування податком на прибуток за такий рік, поділеним на 12 та помноженим на 3 (пропорційно до кількості місяців, за які виплачується частина чистого прибутку (доходу)).

У рядку 4 Додатка АВ відображається сума частини чистого прибутку (доходу), відрахована до державного бюджету за відповідний звітний період поточного року (квартал, півріччя, три квартали). Крім того, враховуючи те, що частина чистого прибутку (доходу) за ІV квартал попереднього року сплачується у звітному році, то у рядку 4 Додатка АВ відображається сума перевищення частини чистого прибутку (доходу) за ІV квартал попереднього звітного року над значенням об’єкта оподаткування пропорційно до кількості місяців, за які виплачується частина чистого прибутку (доходу).

У рядку 5 Додатка АВ відображається сума частини чистого прибутку (доходу), з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді, але не більше значення рядка 4 Додатка АВ.

У рядку 6 Додатка АВ відображається сума авансового внеску у зв’язку із виплатою частини чистого прибутку (доходу), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді, яка переноситься до рядка 20 АВ Декларації.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42