Новини

Як виправити помилку у Розрахунку податкових зобов’язань неплатнику ПДВ, що отримав послугу від нерезидента на митній території України

15.05.2018 / 10:00

Згідно з п. 5 розділу I Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21, отримувачі послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України, які відповідно до п. 180.2 ст. 180 Податкового кодексу є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету і не зареєстровані як платники ПДВ, подають розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податків, на митній території України (далі — Розрахунок).

У Розрахунку отримувач послуг повинен задекларувати податкові зобов’язання з ПДВ, нараховані ним у зв’язку з отриманням таких послуг від нерезидента. Податкова накладна у цьому випадку не складається.

Відповідно до п. 208.5 ст. 208 Податкового кодексу отримувач послуг прирівнюється до платника податку для цілей застосування правил розділу V Кодексу щодо сплати податку, стягнення податкового боргу та притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування.

При цьому відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинною на час подання уточнюючого розрахунку.

Водночас наказом № 21 не передбачено окремої форми податкової звітності для виправлення самостійно виявлених отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, помилок у Розрахунку.

Згідно з п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, всупереч нормам Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

Отже, у разі якщо у майбутніх податкових періодах отримувач послуг, не зареєстрований як платник ПДВ, виявить помилку у Розрахунку, він має право її виправити шляхом подання до контролюючого органу Розрахунку (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу) у якому відобразити суму різниці між раніше задекларованими помилковими показниками та правильними (дійсними) показниками, а також відповідно до вимог пп. «а» п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такого Розрахунку.

З метою відображення в обліку з ПДВ таких нарахувань отримувач разом з Розрахунком подає пояснювальну записку у довільній формі.

ЗІР, категорія 101.24

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42