Новини

Виплата авансу в меншому розмірі: який штраф загрожує

16.05.2018 / 15:00

Відповідно до частини третьої ст. 115 КЗпП розмір зарплати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а у разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Порушення вимог частини третьої ст. 115 КЗпП щодо розміру зарплати за першу половину місяця не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника є мінімальною державною гарантією.

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці згідно з абзацем четвертим частини другої ст. 265 КЗпП тягне за собою накладення штрафу на роботодавця у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (у 2018 р. — це 37 230 грн).

(Лист Держпраці України від 03.04.2018 р. № 2547/4/4.1-ДП-18)