Новини

Документи, які набрали чинності сьогодні (17.05.2018 р.)

17.05.2018 / 12:00
Документи, які набрали чинності сьогодні (17.05.2018 р.)

З 17.05.2018 р. набрав чинності наказ Мінфіну України від 05.03.2018 р. № 344, яким внесено зміни до форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків/філій іноземних банків) та їх відокремленими підрозділами, та затверджено зміни до Інструкції щодо заповнення зазначених форм, затверджених власним наказом від 29.01.2016 р. № 24.

Зокрема, визначено, що форма № 2-ФМ підписується працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який здійснив такий запис, або особисто суб’єктом первинного фінансового моніторингу, який провадить свою діяльність одноособово без утворення юридичної особи, із зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові.

Зазначено також, що Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу підписується особисто працівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), відповідальним за проведення фінансового моніторингу (особою, яка тимчасово виконує його обов’язки), із зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові.

З 17.05.2018 р. набрала чинності постанова Правління Нацбанку Українивід 15.05.2018 р. № 53, якою затверджено зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою (далі — Положення) та Правил функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами (далі — Правила), затверджених власною постановою від 10.08.2005 р. № 281.

Змінами, внесеними до Положення, зокрема, передбачено, що клієнт-резидент зобов’язаний використати іноземну валюту, куплену у випадку, передбаченому абзацом десятим пп. «а» п. 1 глави 3 розділу ІІ цього Положення, не пізніше ніж за два робочих дні після дня її зарахування на його поточний рахунок на цілі, пов’язані з виконанням зобов’язань перед уповноваженим банком-кредитором за кредитним договором.

Суб’єкт ринку зобов’язаний продати (без зарахування на поточний рахунок резидента-позичальника) не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування на внутрішньобанківський рахунок кошти в іноземній валюті, куплені суб’єктом ринку відповідно до абзацу десятого пп. «а» п. 1 глави 3 розділу ІІ цього Положення, переказані за цільовим призначенням, але повернені уповноваженим банком, що обслуговує кредитний договір.

Змінами, внесеними до Правил, передбачено, що уповноважені банки (уповноважені фінансові установи) здійснюють взаємні розрахунки за операціями з купівлі-продажу іноземних валют та банківських металів за безготівкові гривні через систему електронних платежів Нацбанку України.

Угода вважається підтвердженою, якщо обидва її учасники під час функціонування Системи підтвердження угод отримали взаємні підтвердження засобами цієї системи.