Новини

Зупинення реєстрації ПН/РК

18.05.2018 / 11:00

Відповіді на запитання, поставлені під час проведення «гарячої» телефонної лінії.

Якщо заблоковано ПН/РК, складені у листопаді/грудні 2017 р.

Що потрібно зробити для розблокування заблокованих податкових накладних/розрахунків коригування (далі — ПН/РК), складених у листопаді та грудні 2017 р.?

Змінами до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу, внесеними Законом України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (далі — Закон № 2245), визначено, що реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути зупинено в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Крім того, Законом № 2245 п. 57 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу доповнено новим п. 571, згідно з яким ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено відповідно до п. 201.16 ст. 201 цього Кодексу, реєструються з урахуванням вимог пунктів 2001.3 та 2001.9 ст. 2001 та п. 201.10 ст. 201 Кодексу не пізніше 02.01.2018 р., крім:

  • ПН/РК, щодо яких станом на 01.12.2017 р. не подано пояснення та копії документів відповідно до пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 Кодексу;
  • ПН/РК, щодо яких прийнято рішення про відмову у реєстрації у ЄРПН, за якими станом на 01.12.2017 р. не розпочинали процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.

ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу з 01.12.2017 р. до дня набрання чинності Законом № 2245 та щодо яких платником податку після 01.12.2017 р. подано пояснення та копії документів відповідно до пп. 201.16.2 цього пункту, реєструються у ЄРПН у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом щодо зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН.

22.03.2018 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі — постанова № 117). Відповідно до цієї постанови платники ПДВ, у яких до 01.12.2017 р. зупинено реєстрацію ПН/РК у ЄРПН згідно з п. 201.16 ст. 201 Кодексу, що діяв до набрання чинності Законом № 2245, та які станом на 01.12.2017 р. не подали пояснень і копій документів до ПН/РК, мають право протягом 365  календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у таких ПН/РК, подати пояснення і копії документів до таких ПН/РК на розгляд комісій, які приймають рішення про реєстрацію ПН/РК у ЄРПН або відмову в такій реєстрації, порядок роботи яких затверджено цією постановою.

Оскарження рішення про відмову у реєстрації ПН/РК

Які документи потрібно подати платнику у разі отримання рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК у ЄРПН?

Процедуру адміністративного оскарження рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК у ЄРПН визначено Порядком розгляду скарг, затвердженим постановою № 117.

Для того щоб скарга була прийнята до розгляду, платнику при її складанні потрібно внести всі дані, перелічені в п. 10 цього Порядку.

Так, скарга повинна містити дані про:

  • найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, який подає скаргу, його податкову адресу;
  • податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
  • номер оскаржуваного рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК у ЄРПН;
  • дату оскаржуваного рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК у ЄРПН;
  • інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії контролюючого органу;
  • відомості про оскарження рішення комісії контролюючого органу в судовому порядку;
  • вимоги платника податку, який подає скаргу;
  • електронну адресу, на яку надсилається рішення, прийняте за результатами розгляду скарги.

Платник може додавати до скарги пояснення та копії документів, що підтверджують інформацію, зазначену у ПН/РК, реєстрацію яких зупинено.

Якщо таблицю враховано, але накладну заблоковано

У липні 2017 р. платником подано таблицю з описом КВЕД 45.20, а саме ремонт автомобіля, яку було враховано ДФС, підтвердженням чому є квитанція № 2. Проте у квітні 2018 р.  реєстраційний період з 01.04.2018 до 15.04.2018 р. має статус «реєстрація зупинена». Із чим це пов’язано?

У цьому випадку можливі два варіанти. Перший — неврахування Таблиці ДФС.

Так, п. 38 Порядку № 117 установлено, що у разі врахування ДФС Таблиці з 01.07.2017 р. у подальшому реєстрація ПН/РК у ЄРПН з операцій, зазначених у Таб­лиці даних платника податку, не підлягає зупиненню.

Водночас якщо до контролюючого органу надійшла податкова інформація, що свідчить про надання платником податку недостовірної інформації, в Таблиці, яка була врахована, в тому числі в автоматичному режимі, комісії контролюючих органів мають право прийняти рішення про неврахування цієї Таблиці.

У такому разі платнику слід подати нову Таблицю з правильними даними після прийняття рішення про неврахування Таблиці.

Другий — після подання та врахування Таблиці надалі платнику при складанні ПН/РК слід звертати увагу на таке.

При складанні таких ПН/РК коди товарів відповідно до УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з ДКПП мають зазначатися на рівні тих знаків (цифр), які зазначені в поданій Таб­лиці. Якщо в Таблиці коди наводитимуться на рівні чотирьох перших цифр, а в ПН/РК — на рівні 12 цифр, то реєстрацію таких ПН/РК буде призупинено (наприклад, коди «33.12» і «33.12.24-00.00» неідентичні і їх слід розуміти як різні коди).

 

Читайте більше ТУТ

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42