Новини

Чи можна виправити помилки, допущені у Розрахунку частини чистого прибутку

11.06.2018 / 15:10

Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. № 138 (далі — Порядок) та визначається відповідно до форми розрахунку, затвердженої наказом ДПА України від 16.05.2011 р. № 285 (далі — Розрахунок).

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до держбюджету, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та розміру відрахувань частини чистого прибутку (доходу), визначеного Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Для виправлення помилок у Розрахунку частини чистого прибутку за відповідний звітний податковий період платник може скористатися Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затвердженим наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. № 137 (далі — П(С)БО-6).

Відповідно до п. 4 П(С)БО-6 виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Згідно з п. 5 П(С)БО-6 виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

Отже, оскільки частина чистого прибутку визначається відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку, то у разі наявності помилки у Розрахунку за відповідний період платник має право виправити помилку у такому Розрахунку за наступний звітний період, який складається наростаючим підсумком у межах звітного року. У разі виявлення помилки у Розрахунку у попередніх роках платник має право виправити відповідну помилку шляхом подання уточнюючого Розрахунку за такий звітний період.

Враховуючи, що формою Розрахунку не передбачено проведення уточнень, платник має право самостійно здійснити відмітку «уточнюючий».

У переліку податків і зборів, визначеному статей 9 і 10 Податкового кодексу, відсутній такий платіж як частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до держбюджету згідно з законом. Тому на підставі підпунктів 14.1.39, 14.1.156 п. 14.1 ст. 14, п. 113.3 ст. 113 Податкового кодексу штрафні (фінансові) санкції (штрафи) при самостійному виправленні помилок в Розрахунку частини чистого прибутку не застосовуються.

Оскільки авансовий внесок з податку на прибуток вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою частини чистого прибутку (доходу), платник, який невірно визначив розмір частини чистого прибутку (доходу), водночас невірно визначив розмір авансового внеску з податку на прибуток, що нараховується на частину чистого прибутку (доходу).

Виправляючи помилки в Розрахунку, платник має зробити відповідні виправлення і в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, самостійно нарахувати штраф відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу та пеню згідно з ст. 129 Податкового кодексу.

Офіс великих платників податків

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42