Новини

Застосування митної декларації типу «ЕА»

12.06.2018 / 18:00

Відповідно до Класифікатора типів декларацій, затвердженого наказом Мінфіну України від 20.09.2012 № 1011, попередній митній декларації з обсягом даних, необхідним для випуску товарів у митний режим, присвоєно літерний код «ЕА» (далі — декларація типу «ЕА»).

Підпунктом 1 п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 р. № 1031 встановлено, що державний контроль товарів здійснюється посадовими особами контролюючих органів у зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через державний кордон України) у разі коли в пункті пропуску такі види контролю зазначеними органами не завершено.

Законодавством не встановлено обмежень щодо завершення представниками відповідних контрольних служб державного контролю у пунктах пропуску при використанні декларації типу «ЕА», а позначення «3» додатка 1 до цієї постанови не регламентує обов’язковість завершення відповідного виду контролю за межами пункту пропуску.

Крім того, сама реалізація механізму застосування декларації типу «ЕА» для товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають державним видам контролю, неможлива без здійснення державного контролю саме у пункті пропуску через державний кордон України у повному обсязі, оскільки у разі прийняття рішення про випуск товарів відповідно до заявленого режиму такий товар до митниці оформлення не доставляється.

Пунктом 20 Порядку інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2016 р. № 364 (далі — Порядок інформаційного обміну), визначено таке:

у разі завершення у повному обсязі державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного чи радіологічного контролю уповноваженими посадовими особами в пунктах пропуску через державний кордон України такі посадові особи протягом 30 хв. з моменту завершення контролю вносять з використанням веб-інтерфейсу до інформаційної системи відмітку про його здійснення незалежно від рішення підприємства про застосування положень цього Порядку.

Органи доходів і зборів у пунктах пропуску через державний кордон України надають уповноваженим посадовим особам доступ до веб-інтерфейсу.

Таким чином, підтвердженням проведення державних видів контролю є, зокрема, наявність в інформаційній системі відмітки про здійснення цих видів контролю, сформованої/внесеної відповідно до Порядку інформаційного обміну, на підставі якої, серед іншого, приймається рішення про випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення згідно з заявленим митним режимом за деклараціями типу «ЕА» в митниці оформлення такої декларації.

(Лист ДФС України від 06.06.2018 р. № 17135/7/99-99-18-03-01-17)

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42