Новини

ФОП-«спрощенець» не отримував доходи з дати реєстрації: чи сплачувати ЄСВ

14.06.2018 / 10:00

Платниками ЄСВ є ФОП, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування (п. 4 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ).

Згідно з п. 3 частини першої ст. 7 цього Закону для ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, ЄСВ нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Мінімальний страховий внесок – це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати та розміру внеску, встановленого законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (п. 5 частини першої ст. 1 Закону про ЄСВ).

Частиною п’ятою ст. 8 цього Закону для зазначеної категорії платників установлено обов’язкову ставку ЄСВ, яка дорівнює 22 % бази нарахування.

ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина 12 ст. 9 Закону про ЄСВ).

Згідно з абзацом третім частини восьмої ст. 9 зазначеного Закону ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують ЄСВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня). При цьому мінімальний страховий внесок за місяць у 2018 р. становить 819,06 грн, за квартал – 2 457,18 грн.

Право на звільнення від сплати ЄСВ за себе мають, зокрема, ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, за умови, що вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками ЄСВ винятково за умови їхньої добровільної участі у системі загально­обов’язкового державного соціального страхування (частина четверта ст. 4 Закону про ЄСВ).

Таким чином, ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують ЄСВ незалежно від того, отримували вони дохід чи ні. Винятком є ФОП за умови, що вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Аналогічне роз’яснення викладено у повідомленні ГУ ДФС у Чернівецькій області.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42