Новини

Продаж інвестиційної нерухомості: чи коригується фінрезультат на суму уцінки/дооцінки

21.06.2018 / 10:00

У разі здійснення операцій з продажу інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за справедливою вартістю (амортизація та зменшення корисності не визнаються), коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до норм п. 138.1 та п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу не здійснюється. Результат від продажу таких активів визначається згідно з правилами бухгалтерського обліку та відображається у складі фінансового результату до оподаткування без коригувань.

Згідно з пп. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 Кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2017 р., фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема, на суму уцінки інвестиційної нерухомості, яка оцінюються за справедливою вартістю, відображеної у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів.

Починаючи з 01.01.2017 р. суми уцінки та дооцінки інвестиційної нерухомості, які обліковуються за справедливою вартістю, не враховуються у різницях при коригуванні фінансового результату до оподаткування.

Лист ДФС України від 14.06.2018 р. № 2627/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42