Новини

Витрати на розробку веб-сайту та його розміщення в мережі Інтернет: як відобразити у податковому обліку

26.06.2018 / 10:00

Веб-сайт — сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб’єкта і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів, та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет (наказ Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 25.11.2002 р. № 327/225).

З урахуванням положень частини першої ст. 433 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV та ст. 8 Закону України від 23.12.93 р. № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» веб-сайт належить до об’єктів права інтелектуальної власності (авторського права).

Розміщення веб-сайту в мережі Інтернет передбачає реєстрацію доменного імені та власне розміщення веб-сайту (хостинг).

Доменне ім’я — це ім’я, що використовується для адресації комп’ютерів і ресурсів в Інтернеті (ст. 1 Закону України від 15.12.93 р. № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Абоненти підключаються лише через операторів (суб’єктів господарювання, які надають послуги з доступу до глобальних мереж передачі даних).

Відповідно до п. 8 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи» від 01.01.2014 р. та п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. № 242, нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має фізичної субстанції, матеріальної форми та може бути ідентифікований.

Підпунктом 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу визначено шість груп нематеріальних активів, щодо яких нараховується амортизація. Зокрема, у податковому обліку до групи 6 включаються інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

З урахуванням викладеного витрати платника податку, пов’язані з розробкою веб-сайту та його розміщенням в мережі Інтернет (реєстрація доменного імені та хостинг), відносяться до 6 групи — інші нематеріальні активи. При цьому розрахунок амортизації здійснюється відповідно до норм п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу.

 

ЗІР102.05

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42