Новини

Інструкцію про порядок нарахування і сплати ЄСВ оновлено

25.06.2018 / 18:00

Мінфіном України оприлюднено нову редакцію Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Зокрема, зазначену Інструкцію доповнено такими нормами.

До переліку платників ЄСВ додано членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Базою нарахування ЄСВ є розподілений дохід (прибуток), отриманий членами фермерського господарства від чистого прибутку фермерського господарства у звітному році, що підлягає обкладенню ПДФО, поділений на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник ЄСВ.

У разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такі платники зобов’язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ, встановленої Законом «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Обчислення і строки сплати ЄСВ членами фермерського господарства:

обчислення сум ЄСВ зазначеною категорією платників здійснюється після отримання частки розподіленого доходу (прибутку) від чистого прибутку фермерського господарства у звітному році та за результатами перевірки діяльності таких осіб, що призвела до збільшення або зменшення розміру частки такого розподіленого доходу, який підлягає оподаткуванню ПДФО. При визначенні доходу (прибутку), з якого сплачується ЄСВ, враховується кількість місяців, протягом яких така особа перебувала на обліку як платник ЄСВ;

сплачують ЄСВ один раз на квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожен місяць такого кварталу.

Обчислення і строки сплати ЄСВ фізичними особами — підприємцями (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування):

обчислення сум ЄСВ зазначеною категорією платників здійснюється на підставі даних річних податкових декларацій (річної звітності) та результатів перевірок діяльності таких осіб, що призвела до збільшення або зменшення розміру доходу, який підлягає оподаткуванню ПДФО. При цьому враховується кількість місяців, протягом яких така особа перебувала на обліку як платник ЄСВ;

сплачують ЄСВ один раз на квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожен місяць такого кварталу.

Фізичні особи — підприємці (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування), які здійснили до 01.01.2017 р. нарахування ЄСВ в розмірі, меншому за мінімальний страховий внесок, органи доходів і зборів надсилають повідомлення-розрахунок, в якому зазначається розрахунок суми такої доплати, яка підлягала сплаті за результатами підприємницької діяльності за звітний календарний рік.

Обчислення і строки сплати ЄСВ фізичними особами, які обрали спрощену систему оподаткування:

зазначена категорія платників самостійно для себе визначає базу для нарахування ЄСВ, яка не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, але в розмірі, не більшому за максимальну величину бази нарахування ЄСВ;

сплачують ЄСВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ.

Обчислення і строки сплати ЄСВ фізичними особами — підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства, у разі зняття їх з обліку в органах доходів і зборів:

для фізичних осіб — підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити ЄСВ, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення;

для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та членів фермерського господарства, останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити ЄСВ, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня надходження до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника ЄСВ.

Єдиний внесок сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання звіту із зазначенням типу форми «ліквідаційна».

При цьому зазначені платники користуються правами, виконують обов’язки та несуть відповідальність, передбачені для платника єдиного внеску в частині діяльності, яка здійснювалася ними як платниками єдиного внеску.

Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.