Новини

Новий законопроект від Мінохорони здоров’я: у кожній області функціонуватиме регіональний центр громадського здоров’я

02.07.2018 / 11:20

Мінохорони здоров’я України оприлюднено для громадського обговорення законопроект «Про систему громадського здоров’я». Цей законопроект є наступним етапом системних змін, які МОЗ України запроваджує у сфері охорони здоров’я. Мета закону — збереження здоров’я, запобігання хворобам та збільшення тривалості життя українців.

Для чого українцям Закон «Про систему громадського здоров’я»

Система громадського здоров’я — це основа профілактичної медицини, спрямованої на збереження як здоров’я всього суспільства, так і індивідуального здоров’я населення.

Законопроект дасть змогу створити єдину систему профілактичної медицини. Пріоритетом розвитку такої системи є принцип, за якого інтереси здоров’я мають враховуватися в усіх сферах державної політики. Це відбуватиметься завдяки ефективній співпраці з усіма центральними органами виконавчої влади, в тому числі завдяки обміну інформацією про фактори, що впливають на стан здоров'я населення. Документ визначає засади, напрями, завдання, механізми і строки розбудови системи громадського здоров’я для формування та реалізації ефективної державної політики зі збереження та зміцнення здоров’я населення, збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя. Це стане можливим завдяки об’єднанню зусиль усього суспільства.

Що зміниться після прийняття Закону «Про систему громадського здоров’я»

Буде впроваджено 10 оперативних функцій громадського здоров’я ВООЗ, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я населення, збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя.

Відбудеться чіткий розподіл функцій та повноважень Кабінету Міністрів України, Мінохорони здоров’я України та інших органів влади в системі громадського здоров’я.

Буде створено Національну раду України з питань громадського здоров’я. Рада виконуватиме функції постійного консультативно-дорадчого органу Кабінету Міністрів України з питань громадського здоров’я. Мета її діяльності — реалізація принципу врахування інтересів громадського здоров’я в усіх сферах державної політики.

Запроваджується модель управління системою громадського здоров’я за принципом субсидіарності, коли повноваження прийняття рішень надаються органам місцевої влади. Це означає, що вищі ланки керування мають бути додатковими або другорядними при вирішенні завдань, які виникають на нижчих щаблях. Іншими словами, принцип субсидіарності вимагає розбудови системи врядування не згори вниз, а знизу догори. Це надасть можливість оперативніше вирішувати питання.

Вводиться принцип регіональної екстериторіальності. Це означає, що в кожній області функціонуватиме регіональний центр громадського здоров’я, який опікуватиметься питаннями збереження здоров’я населення, проведення епідеміологічного нагляду, профілактикою хвороб та здійснюватиме заходи боротьби з епідеміями. Окремо буде врегульовано діяльність Національного та регіональних центрів громадського здоров’я.

Встановлюються європейські підходи до проведення епідеміологічного нагляду, який буде охоплювати не тільки інфекційні хвороби, а і неінфекційні захворювання, які щороку в Україні призводять до 86 % летальних випадків. Нові підходи до оцінки і прогнозу санітарно-епідемічної ситуації, виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів середовища дасть змогу розробляти науково обґрунтовані рекомендації для прийняття ефективних управлінських рішень у сфері громадського здоров’я.

Закон врегулює питання кадрового та наукового забезпечення системи громадського здоров’я. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері громадського здоров’я будуть здійснюватимуться відповідними вищими навчальними та науковими закладами, закладами підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, а також через аспірантуру і докторантуру згідно з законодавством про освіту.

Обсяг коштів Державного бюджету України, призначених для фінансування державних програм громадського здоров’я та заходів боротьби з епідеміями, становитиме не менше 5 % від суми всіх видатків на охорону здоров’я.

Прийняття законопроекту є одним із чинників повноцінного функціонування системи громадського здоров’я України. Законопроект передбачає внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та ще до 41 законодавчого акта, що регулюють діяльність колишньої санітарно-епідеміологічної служби.

Ознайомитися з законопроектом, пояснювальною запискою та порівняльною таблицею до нього можна на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України за посиланням http://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-zakonu-ukraini-pro-sistemu-gromadskogo-zdorovja

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому або електронному вигляді протягом місяця з дня опублікування на адресу: Міністерство охорони здоров’я України 01601, Київ, вул. М. Грушевского, 7, тел. (067) 502-96-87, контактна особа: Ляшко Віктор Кирилович, e-mail: vkliashko@gmail.com з обов’язковою копією на адресу liubov.kravets@undp.org.