Новини

Реєстрація журналу використання РРО з купівлі-продажу інвалюти

06.07.2018 / 12:15

Згідно з Порядком реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, затвердженим наказом Мінфіну України від 14.06.2016 р. № 547, на кожний РРО з купівлі-продажу іноземної валюти реєструється журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти (далі – журнал використання РРО) за формою, наведеною в додатку 7 до зазначеного Порядку.

Журнал використання РРО повинен бути прошнурованим, мати послідовну нумерацію сторінок та засоби контролю, установлені таким чином, щоб унеможливити розшнурування журналу використання РРО або вилучення його аркушів без порушення цілісності засобу контролю.

Титульна сторінка журналу використання РРО має містити дані про суб’єкта господарювання, кількість аркушів, номер установленого засобу контролю та дані про РРО (модифікація, заводський і фіскальний номери, версія програмного забезпечення).

Реєстрація першого журналу використання РРО здійснюється одночасно з реєстрацією РРО, другого та наступних – на підставі заяви про реєстрацію журналу використання реєстратор розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за формою № 7-РРОВ (далі – заява про реєстрацію журналу).

Суб’єкти господарювання, включені до системи подання податкових документів в електронному вигляді, можуть подавати такі заяви в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку. Порядок та строки розгляду контролюючими органами заяв, поданих в електронному вигляді, є такими самими, як і для заяв, поданих у паперовому вигляді.

При проведенні реєстрації РРО або після отримання заяви про реєстрацію журналу та в разі відсутності підстав для відмови в реєстрації посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня отримання заяви про реєстрацію журналу проводить реєстрацію журналу використання РРО шляхом внесення реєстраційного запису до інформаційної системи ДФС України.

За наявності підстав для відмови в проведенні реєстрації журналу використання РРО контролюючий орган не пізніше двох робочих днів з дня отримання заяви про реєстрацію журналу надає або надсилає (поштовим відправленням або на електронну пошту) суб’єкту господарювання повідомлення про відмову в проведенні реєстрації журналу використання РРО із зазначенням підстав для такої відмови.

Фіскальний номер першого журналу використання РРО складається з фіскального номера РРО та літери «в».

Номер другого та наступних журналів використання РРО складається з номера першого журналу, зареєстрованого на той самий РРО, та проставленого через дріб порядкового номера наступного журналу використання РРО.

ЗІР 109.18