Новини

Звітність по трансферному ціноутворенню за 2017 рік: що слід врахувати

10.07.2018 / 12:00

Платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, відповідно до пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу зобов’язані щороку подавати до ДФС Звіт про контрольовані операції.

Підпунктом 39.4.1 цього пункту визначено, що для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік.

З 01.01.2017 р. відповідно до змін, внесених Законом України від 21.12.2016 р. № 1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», термін подання Звіту про контрольовані операції визначено до 1 жовтня року, що настає за звітним.

Відповідно до п. 3 розділу 1 Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Мінфіну України від 18.01.2016 р. № 8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (далі — Порядок № 8), якщо останній день строку подання Звіту про контрольовані операції припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Враховуючи, що останній день подання Звіту про контрольовані операції за 2017 звітний рік (30.09.2018 р.) припадає на вихідний день (неділя), платники податків мають подати такий звіт не пізніше 01.10.2018 р.

У Звіті про контрольовані операції зазначається інформація про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді.

Звіт про контрольовані операції на відміну від податкової декларації подається виключно в електронній формі за допомогою засобів електронного зв’язку із дотриманням закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису (пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу).

Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами затверджено наказом Мінфіну України від 06.06.2017 р. № 557 «Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами», згідно з яким датою та часом прийняття (реєстрації) електронного документа контролюючим органом вважаються дата та час, зафіксовані у першій квитанції.

Звертаємо увагу, що з урахуванням особливостей електронного документообігу платникам податків варто заздалегідь подбати про своєчасне подання Звіту про контрольовані операції з метою можливості у разі його неприйняття з будь-яких технічних або форс-мажорних обставин вжити заходів для вирішення цього питання до завершення граничного строку подання Звіту про контрольовані операції.

Форма Звіту про контрольовані операції та порядок його складання залишились незмінними, як і під час подання звітності трансфертного ціноутворення за 2016 р. (затверджена також наказом Мінфіну України від 18.01.2016 р. № 8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції»).

Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації до додатків, які є його невід’ємною частиною та містять інформацію про осіб, які є сторонами контрольованих операцій, та деталізовані відомості про контрольовані операції і заповнюється окремо щодо кожної особи, яка бере участь у контрольованих операціях. Кількість додатків до звіту має відповідати кількості контрагентів — сторін контрольованих операцій, зазначених в основній частині звіту.

Для забезпечення ефективності обробки великого обсягу інформації, яка може міститися у додатку до звіту, у разі якщо кількість рядків у додатку перевищує 20 тис. записів, він розбивається на порції (в одній порції не більше 20 тис. записів). У службовому полі «номер порції» зазначається номер порції додатка (від 01 до 99).

Інформація про пов’язаність заповнюється за встановленою формою, в якій обов’язково зазначається номер додатка, до якого вона надається, та дублюються дані щодо платника податків та його контрагента.

Слід зазначити, що в разі опосередкованого володіння корпоративними правами має розкриватися весь ланцюжок осіб (із зазначенням їх назви, країни реєстрації та коду особи), через яких здійснюється таке опосередковане володіння.

З метою спрощення для платників процедури заповнення звіту Порядком № 8 передбачено можливість у разі використання платником податків для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» методів ціни перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку, розподілення прибутку, наведення у Звіті про контрольовані операції узагальненої інформації щодо сукупності таких контрольованих операцій (п. 6 розділу І Порядку № 8). Як зазначається у розділі V цього Порядку, групування контрольованих операцій у їх сукупність для відображення узагальненої інформації у додатку дозволяється щодо контрольованих операцій, які мають однакові умови поставок та інші показники цих контрольованих операцій, що відображаються у графах 2 — 6, 9 11, 21, 22 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка.

Водночас у разі якщо особливості окремих видів економічної діяльності припускають наявність договорів, які передбачають періодичні операції протягом звітного року, то при незмінності умов поставок та інших показників, що відображаються у графах 2 — 13, 16, 18, 19, 21, 23 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка, дані про такі операції вказуються в одному рядку сумарно (п. 19 розділу IV Порядку № 8).

Отже, сумарне відображення кількох контрольованих операцій в одному рядку додатка (п. 19 розділу IV Порядку № 8) можливе при застосуванні будь-якого методу ТЦ, але тільки щодо контрольованих операцій у межах одного контракту з ідентичними товарами, які поставляються за незмінною ціною.

Водночас групування контрольованих операцій (п. 6 розділу І та розділу V Порядку № 8) надає більш широкі можливості щодо узагальнення різних товарів (на рівні товарної позиції УКТ ЗЕД), які поставляються за різною ціною та різними контрактами і за умови використання методів ціни перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку.

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42