Новини

Нове Положення про організацію бухгалтерського обліку та контролю

12.07.2018 / 11:00
Нове Положення про організацію бухгалтерського обліку та контролю

Нацбанком України постановою від 04.07.2018 р. № 75 затверджено Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України.

Відповідно до затвердженого Положення банк зобов’язаний забезпечити:

  • документування всіх операцій, що здійснюються його відокремленими підрозділами (складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку);
  • своєчасне, повне та достовірне відображення в регістрах бухгалтерського обліку всіх операцій, які здійснюють його відокремлені підрозділи;
  • дотримання відокремленими підрозділами вимог облікової політики банку;
  • виконання відокремленими підрозділами потрібних процедур внутрішнього контролю;
  • формування та зберігання відокремленими підрозділами первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, звітів відповідно до вимог законодавства України;
  • формування звітності в розрізі відокремлених підрозділів;
  • надання інформації в розрізі відокремлених підрозділів банку зовнішнім користувачам (Нацбанку, органам статистики та іншим органам відповідно до вимог законодавства України).

Постанова набрала чинності 07.07.2018 р.