Новини

Наказ Мінекономрозвитку: підпис замість печатки на цінниках

19.07.2018 / 12:00

Мінекономрозвитку України наказом від 10.05.2018 р. № 632 внесено зміни до таких документів:

 • Інструкції про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства від 24.06.96 р. № 349,
 • Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі від 08.07.96 р. № 369,
 • Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства, від 04.01.97 р. № 2,
 • Правил роздрібної торгівлі картоплею та плодо-овочевою продукцією від 08.07.97 р. № 344,
 • Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства від 24.07.2002 р. № 219,
 • Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями від 19.04.2007 р. № 103.

Змінами, зокрема, визначено обов’язок засвідчувати підписом уповноваженої особи замість завірення печаткою:

 • у Книгах відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства;
 • на копіях гігієнічних висновків та документах, що засвідчують відповідність якості товарів вимогам нормативних документів;
 • в меню і прейскурантах закладів ресторанного господарства;
 • на документах на товари, продані поза торговельними або офісними приміщеннями та при оплаті й доставці прийнятого за допомогою засобів дистанційного зв’язку замовлення.

Відповідно до наказу в Інструкції № 2 уточнено, що:

 • на підприємствах роздрібної торгівлі, в закладах ресторанного господарства, у тому числі в стаціонарній дрібнороздрібній торговельній мережі (крім зазначених в абзаці другому цього пункту) — ярлики цін (цінники), прейскуранти цін на куповані товари, покажчики цін обов’язково підписуються працівником, відповідальним за формування, установлення або застосування цін, із зазначенням дати підписання;
 • на підприємствах роздрібної торгівлі — під час розрахунків із споживачами застосовують сучасну технологію автоматизованої ідентифікації товарів за їх штриховими кодами, а значення цін товарів зберігається в пам’яті електронного контрольно-касового апарата або комп’ютера, підписання ярликів цін (цінників) з датою є необов’язковим. У відділах та секціях торговельних залів таких підприємств у доступному для споживачів місці має бути прейскурант цін, підписаний працівником, відповідальним за формування, установлення або застосування цін, із зазначенням дати підписання;
 • у закладах ресторанного господарства — меню і прейскурант мають бути підписані керівником, бухгалтером та матеріально відповідальною особою (завідувач виробництва, бригадир, буфетник, бармен та ін.) суб’єкта господарювання.
 • у пересувній дрібнороздрібній торговельній мережі ярлики цін (цінники), прейскуранти цін на куповані товари, покажчики цін обов’язково підписуються працівником, відповідальним за формування, установлення або застосування цін, із зазначенням дати підписання.