Новини

Національні ПБО зазнали змін

25.07.2018 / 13:10
Національні ПБО зазнали змін

У Мін’юсті України 16.07.2018 р. за № 817/32269 зареєстровано наказ Мінфіну України, яким затверджено зміни до деяких нормативно-правових актів Мінфіну України з бухгалтерського обліку.

Змінами, внесеними до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73, зокрема, передбачено, що підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Змінами, внесеними до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність», затвердженого наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 628, зокрема, передбачено: підприємства, які контролюють інші підприємства (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес), можуть не подавати консолідовану фінансову звітність, якщо разом із контрольованими підприємствами їхні показники на дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох із таких критеріїв:

  • балансова вартість активів — до 4 млн євро;
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 млн євро;
  • середня кількість працівників — до 50 осіб.

Наказ набирає чинності з дня опублікування.

(Наказ Мінфіну України від 20.06.2018 р. № 564)

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42