Новини

Які форми входять до проміжної фінансової звітності за перше півріччя 2018 року


26.07.2018 / 10:00
Які форми входять до проміжної фінансової звітності за перше півріччя 2018 року


Постановою Кабінету Міністрів України № 547, яка набрала чинності з 14.07.2018 р., визначено склад проміжної фінансової звітності для підприємств, що складають фінансову звітність за ПБО та МСБО, а також тих, що складають фінансову звітність за МСФЗ. У цій постанові, зокрема, роз’яснено: які форми входять до складу проміжної фінансової звітності та деякі інші важливі зміни щодо правил подання цієї звітності.

Так, підприємства, які застосовують концептуальну основу НПБО, складають проміжну фінансову звітність наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Підприємства, які мають право і застосовують для складання фінансової звітності ПБО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», складають проміжну фінансову звітність із застосуванням скорочених (або спрощених) за показниками форм у складі балансу та звіту про фінансові результати (крім тих, які зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Підприємства, які переходять на складення фінансової звітності за МСФЗ, надсилають листом відповідну інформацію органам державної статистики у передбачені для подання такої звітності строки.
Щодо підприємств, які складають фінансову звітність за МСФЗ, то вони мають керуватися нормами МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» (далі — МСБО 34).
 Згідно п. 5 МСБО 34 суб’єкт господарювання може подавати менше інформації на проміжні дати, порівняно з його річною фінансовою звітністю. При цьому якщо суб’єкт господарювання публікує комплект стислої фінансової звітності у своєму проміжному фінансовому звіті, ця стисла звітність має містити як мінімум усі заголовки та проміжні підсумки, що були включені в останню річну фінансову звітність, а також вибіркові окремі пояснювальні примітки, як того вимагає МСБО 34.

Таким чином, підприємства, що складають фінансову звітність за МСФЗ мають право самостійно приймати рішення подавати повний чи скорочений пакет проміжної фінансової звітності, а отже, формально можуть подавати тільки дві форми.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42