Новини

Експортно-імпортні операції у вихідний/святковий день: чи можна перенести строки розрахунків

26.07.2018 / 11:00

Відносини у зовнішньоекономічній сфері регулюються спеціальним законодавством, до якого, зокрема, належить Закон України від 23.09.94 р. № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (далі — Закон), яким установлено обов’язковість надходження виручки в іноземній валюті за експортований товар, роботи (послуги) або ж імпортований товар у законодавчо встановлені строки.

Відповідно до ст. 1 Закону виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується, а при експорті робіт, транспортних послуг — з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку. Виручка резидента за експортним зовнішньоекономічним договором (контрактом) вважається перерахованою на його банківський рахунок за заявою резидента, якщо належна сума врегульована Експортно-кредитним агентством.

Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку (ст. 2 Закону).

Водночас Нацбанк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені статтями 1 та 2 Закону.

Відповідно до п. 2.3 Інструкції про порядок контролю за експортними, імпортними операціями, яка затверджена постановою Правління Нацбанку України від 24.03.99 р. № 136 (далі — Інструкція), банк знімає експортну операцію резидента з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг з контролю після зарахування виручки за цією операцією на поточний рахунок останнього.

Крім того, згідно з п. 1.1 Інструкції під здійсненням поставки (у випадку ввезення продукції на територію України, якщо така продукція згідно із законодавством України підлягає митному оформленню) слід розуміти оформлення митної декларації.

З урахуванням викладеного перенесення граничного календарного дня за експортно-імпортними операціями, якщо він припадає на вихідний або святковий день, не здійснюється.

Аналогічне роз’яснення викладено у повідомленні ГУ ДФС у Тернопільській області.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42