Новини

Причини виникнення показника ΣПеревищ в СЕА ПДВ

30.07.2018 / 11:00

Функціонування СЕА ПДВ регламентовано ст. 2001 Податкового кодексу.

Згідно з п. 2001.3 ст. п. 2001 Кодексу ∑Перевищ виникає тоді, коли загальна сума податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, перевищує суму ПДВ, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН.

Цей показник зменшує платникам суму ПДВ, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування (далі — реєстраційна сума) в ЄРПН.

Насамперед зазначаємо, що ∑Перевищ обраховується за кожний звітний період окремо.

Отже, показник ∑Перевищ розраховується автоматично згідно із ст. 2001 Кодексу виключно на підставі даних податкової звітності з ПДВ та ЄРПН, основною причиною оскарження показника ∑Перевищ є допущені платниками методологічні помилки при заповненні та поданні податкової звітності з ПДВ.

Головними причинами виникнення ∑Перевищ є допущення платниками ПДВ таких помилок:

  • нереєстрація в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування;
  • порушення вимог ст. 187, п. 192.1 ст. 192 Кодексу при визначенні податкових зобов’язань з ПДВ;
  • помилки платників при включенні до декларації з ПДВ розрахунків коригування на зменшення податкових зобов’язань з ПДВ, зареєстрованих із запізненням (відобразили розрахунок коригування у період складання, а не реєстрації, та навпаки).

Що ж робити платнику ПДВ, якщо він не згоден з сумою показника ∑Перевищ?

Отже, при виникненні ∑Перевищ платникам ПДВ передусім необхідно:

  • проаналізувати дані декларації з ПДВ разом з уточнюючими розрахунками, поданими до такої декларації, включно;
  • проаналізувати дані реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН за період, в якому виникла сума ∑Перевищ.

Показник ∑Перевищ, що виник з причин 2 і 3, можна усунути за допомогою подання уточнюючих розрахунків за «помилкові» звітні періоди.

Наприклад:

Якщо у витягу із СЕА (J1401206) вказано (Override 04/2018), то платнику ПДВ потрібно порівняти податкові зобов’язання декларації з ПДВ за квітень 2018 р. (з урахуванням уточнюючих розрахунків до декларації за квітень 2018 р.) із сумою ПДВ по податкових накладних та розрахунках коригування, виписаних квітнем 2018 р., які зареєстровані в ЄРПН.

Звертаємо увагу, що дані з ЄРПН можна аналізувати в електронному кабінеті платника — вкладки «СЕА ПДВ», «ЄРПН» — або використовувати Витяг J 1401903 (у розрізі операцій).

 

Читай ще: Електронні сервіси, які надаються через «Єдине вікно подання електронної звітності»

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42