Новини

Іноземним роботодавцям дозволено вести трудові книжки своїх працівників

30.07.2018 / 15:00

З 27.07.2018 р. набрало чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. № 513-р, яким внесено зміни до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.

А саме, скасовано п. 2.21, відповідно до якого трудові книжки громадян, які працюють за трудовими договорами в іноземних представництвах, у іноземних кореспондентів, співпрацівників міжнародних організацій та інших прирівняних до них іноземців на території України, зберігалися в:

м. Києві — в Генеральній дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв;

Автономній Республіці Крим — у філіалі Генеральної дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв м. Ялти;

областях — в управліннях зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрацій або підприємствах, визначених обласними державними адміністраціями;

м. Севастополі — в міській державній адміністрації.

Ці організації повинні були робити відмітки у трудових книжках про прийняття на роботу і про звільнення з роботи відповідно до трудових договорів і довідок наймачів.

Зазначені зміни внесено з метою забезпечення реалізації трудових прав працівників представництв іноземних юридичних осіб.

Відтепер, відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 18.07.2018 р. № 571 трудові книжки зберігатимуться на підприємствах, в установах і організаціях у представництвах іноземних суб’єктів господарювання, а при звільненні працівника трудова книжка видається йому під розписку в журналі обліку.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладатиметься на керівника підприємства, установи, організації, представництва іноземного суб’єкта господарювання.