Новини

Страховикам необхідно привести свою діяльність у відповідність із Положенням про обов’язкові критерії

31.07.2018 / 16:00

У Мін’юсті України від 06.07.2018 р. за № 782/32234 зареєстровано «Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика» (далі – Положення), затверджене розпорядженням Нацкомфінпослуг від 07.06.2018 р. № 850 (далі – Розпорядження).

При цьому втрачає чинність «Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика», затверджене розпорядженням Нацкомфінпослуг від 23.02.2016 р. № 396.

Відповідно до розділу ІІІ Положення норматив платоспроможності та достатності капіталу — це сума прийнятних активів, яка на будь-яку дату має бути не меншою за нормативний обсяг активів, що визначається як більша з таких величин: З + К; З + НЗП,

де З (зобов’язання) — величина довгострокових та поточних зобов’язань і забезпечень, що розраховується відповідно до законодавства та визначається як сумарна величина розділів II — IV пасиву балансу (Звіту про фінансовий стан), форма і склад статей якого визначаються П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»;

де К — величина, що дорівнює:

  • 30 млн грн — для страховика, який здійснює або планує здійснювати види страхування інші, ніж страхування життя;
  • 45 млн грн — для страховика, який здійснює або планує здійснювати страхування життя;
  • НЗП — нормативний запас платоспроможності, який розраховується відповідно до законодавства.

При цьому з дня набрання чинності Розпорядженням і до 30.12.2018 р. включно вимоги розділу III Положення застосовуються так: норматив платоспроможності та достатності капіталу визначається як сума прийнятних активів, яка на будь-яку дату має бути не меншою за величину довгострокових та поточних зобов’язань і забезпечень, розраховується відповідно до законодавства та визначається як сумарна величина розділів II — IV пасиву балансу (Звіту про фінансовий стан), форма і склад статей якого визначаються П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», включаючи величину страхових резервів, що розраховується відповідно до законодавства.

Згідно з Розпорядженням страховики мають привести свою діяльність у відповідність із вимогами Положення:

розділу III Положення з урахуванням, що при розрахунку нормативу платоспроможності та достатності капіталу відповідно до зазначеного розділу:

  • з 31.12.2018 р. до 29.06.2019 р. включно — застосовуються 30 % величини К та 30 % величини НЗП;
  • з 30.06.2019 р. до 29.06.2020 р. включно — застосовуються 60 % величини К та 60 % величини НЗП;
  • з 30.06.2020 р. — застосовуються в повному обсязі величини К та НЗП;

розділу IV Положення «Норматив платоспроможності та достатності капіталу власника істотної участі», розділу VI Положення «Норматив якості активів» до 31.12.2018 р.

Розпорядженням встановлено, що вимоги пп. 12 п. 6 розділу II Положення «Критерії ліквідності, прибутковості та якості активів страховика», пп. 6 п. 2 розділу V Положення «Норматив ризиковості операцій» не поширюються на права вимоги до перестраховиків-нерезидентів за договорами перестрахування ризиків щодо договорів страхування життя з фізичними особами, істотними умовами яких є перестрахування ризиків у перестраховика-нерезидента, що були укладені до 01.01.2005 р. включно та продовжують діяти після набрання чинності Положенням.

Аналогічне роз’яснення викладено у повідомленні Офісу великих платників податків ДФС.

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42