Новини

Порядок складання фінзвітності в держсекторі зазнає змін

01.08.2018 / 17:00

Мінфін України на офіційному сайті оприлюднив проект наказу «Про внесення змін до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі», метою якого є визначення порядку подання фінансової звітності в електронному форматі.

Зокрема, у новій редакції викладено положення, яким визначено, що фінансова звітність суб’єктів державного сектору подається контролюючим суб’єктам державного сектору з відміткою органів Казначейства щодо відповідності аналогічним даним, відображеним у бухгалтерському обліку органів Казначейства.

Усі примірники фінансової звітності суб’єктів державного сектору, а також консолідована фінансова звітність перевіряються і візуються відповідним органом Казначейства шляхом:

накладання електронного цифрового підпису на кожну форму фінансової звітності (у разі подання звітності із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства (далі — АС «Є-Звітність»);

засвідчення підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм фінансової звітності (у разі подання звітності на паперових носіях).

Водночас п. 13 Порядку передбачено:

у процесі подання звітності органам Казначейства може здійснюватися обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами. При поданні звітності в електронному вигляді застосовуються вимоги законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис»;

форми звітності складаються та подаються із застосуванням АС «Є-Звітність»;

Казначейство забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті Казначейства інформації щодо порядку роботи в АС «Є-Звітність»;

при поданні звітності до органів Казначейства АС «Є-Звітність» формує повідомлення про статус документа;

підтвердженням успішної передачі звітності до органів Казначейства є повідомлення про статус переданого документа в АС «Є-Звітність»;

у разі невдалої спроби передавання звітності в електронному вигляді до органів Казначейства АС «Є-Звітність» формує повідомлення про неприйняття звітності. Суб’єкти державного сектору здійснюють заходи щодо повторного передавання звітності;

у разі неможливості подання звітності до АС «Є-Звітність» через мережу Інтернет з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, звітність подається до АС «Є-Звітність» з окремо налаштованого робочого місця в органі Казначейства.

У разі неможливості подання звітності до АС «Є-Звітність» в порядку, визначеному в абзацах другому та сьомому п.13 Порядку, звітність до органів Казначейства подається на паперових носіях.

Крім того, Порядок доповнено абзацом такого змісту:

«Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті в дорозі» — кошти, які перераховані в останні дні звітного періоду на реєстраційні/поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному звітному періоді.

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42