Новини

Як визначається принцип пов’язаності осіб

09.08.2018 / 16:00

Напередодні подання звіту про контрольовані операції за 2017 р. Офіс великих платників податків нагадує, що одним із критеріїв визнання операцій контрольованими є операції з пов’язаними особами — нерезидентами.

Підпунктом 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Розділу І Податкового Кодексу визначено критерії пов’язаності осіб. Так, для визнання осіб пов’язаними враховується вплив, який може здійснюватись через володіння однією особою корпоративними правами інших осіб у відповідності з укладеними між ними договорами, вплив на юридичну особу шляхом контролю її органів управління, або при наявності іншої можливості однієї особи впливати на рішення, які приймає інша особа, вплив через родинні (сімейні) стосунки.

Крім того, принцип пов’язаності визначається через наявність у осіб фінансових зобов’язань за кредитами, позиками, гарантією.

Також необхідно зазначити, що платники податків мають право самостійно визнати себе для цілей оподаткування пов’язаними особами за підстав, не передбачених в п. 14.1.159 ст. 14 Кодексу. При цьому нормами Кодексу передбачено можливість контролюючого органу в судовому порядку довести наявність здійснення практичного контролю між особами.

При цьому ст. 64' Господарського Кодексу визначено обов’язок підприємства встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» розуміється у значенні, що вживається в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Таким чином, варто звернути увагу на необхідність прозорого підходу до визначення пов’язаності осіб, зокрема через фізичних осіб, які прямо або опосередковано впливають на діяльність компанії і мають можливість здійснювати вирішальний вплив на її управління. Такими особами можуть бути кінцеві контролери. Поняття бенефіціарного власника визначено в Директивах ЄС 2015/849, де зазначено, що кінцевий бенефіціарний власник є «вигодонабувачем» щодо юридичної особи, оскільки володіє правами на отримання доходу від діяльності останнього. Такі норми імплементовано в 2018 р. і в національне законодавство.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42