Новини

Документи, які набрали чинності сьогодні (17.08.2018 р.)

17.08.2018 / 11:00

З 17.08.2018 р. набрало чинності рішення НКЦПФР від 19.06.2018 р. № 397, яким внесено зміни до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої власним рішенням від 08.05.2012 р. № 646.

Передбачено доповнити новими позиціями довідники 19 «Дати вчинення дій» та 21 «Перелік та коди видів адміністративних даних, особливої інформації про іпотечні цінні папери».

Також додаються нові довідники 48 — 51:

Довідник 48 «Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину»;

Довідник 49 «Ознаки заінтересованості у вчиненні правочину»;

Довідник 50 «Афілійовані особи»;

Довідник 51 «Випадки подання повідомлення, передбаченого частиною дев’ятою статті 641 Закону України «Про акціонерні товариства».  

З 17.08.2018 р. набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 16.07.2018 р. № 78, якою внесено зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої власною постановою від 28.08.2001 р. № 368.

Зокрема, уточнено вимоги до документів для отримання дозволу, спрощено умови отримання дозволу для Інвестора — міжнародної фінансової установи.

Крім того, при розрахунку нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу розширено перелік активів з нульовим ризиком. До таких активів включено цінні папери, емітовані центральними органами виконавчої влади країн, з рейтингом не нижче АА-. 

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42