Новини

Довідка про роботу: які записи є обов’язковими

27.08.2018 / 10:00

Згідно із ст. 49 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) власник або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати.

Порядок ведення трудових книжок працівників затверджений спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58. Згідно з п. 2.7-2.9 Порядку у разі необхідності власник або уповноважений ним орган видає працівникам на їх прохання завірені виписки з трудових книжок відомостей про роботу. Якщо підприємство, яке зробило неправильний або неточний запис, ліквідоване, відповідний запис робиться правонаступником і засвідчується печаткою, а в разі його відсутності — вищестоящою організацією, якій було підпорядковане підприємство, а в разі його відсутності — облархівом.

Виправлені відомості про роботу, про переведення на іншу роботу, про нагородження і заохочення та інші мають повністю відповідати оригіналу наказу або розпорядження.

У разі втрати наказу чи розпорядження або невідповідності їх фактично виконуваній роботі виправлення відомостей про роботу здійснюється на основі інших документів, що підтверджують виконання робіт, не зазначених у трудовій книжці.

У Кодексі законів про працю Української РСР в редакції від 21.12.83 р. у ст. 38 визначено, що робітники і службовці мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію письмово за два місяці. При розірванні трудового договору з поважних причин робітники і службовці попереджують про це адміністрацію письмово за один місяць. Звільнення за власним бажанням у зв’язку із погіршенням стану здоров’я є звільненням з поважних причин.

Враховуючи вищезазначене, у довідці про роботу повинен бути запис, що відповідає запису у трудовій книжці.

Управління Держпраці у Миколаївській області