Новини

Як нумерувати касові ордери та заповнювати реквізит «№ з/п» форм касових документів

28.08.2018 / 11:25

Бланки прибуткового касового ордера (типова форма № КО-1) та видаткового касового ордера (типова форма № КО-2) визначено у додатках до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Нумерація прибуткових касових ордерів (у реквізиті «Прибутковий касовий ордер № ___ від «___» __________ 20__ року») може здійснюватися у хронологічному порядку з початку кожного наступного місяця в порядку зростання з номера «1» протягом календарного місяця та закінчуватися в кінці місяця відповідним номером.

Наприклад:

01.03.2018 — № 1, № 2, № 3;

02.03.2018 — № 4, № 5, № 6;

03.03.2018 — № 7;

30.03.2018 — № 49, № 50, № 51.

02.04.2018 — № 1, № 2, № 3 і т. д.

Аналогічно може здійснюватися і нумерація видаткових касових ордерів (у реквізиті «Номер документа»).

У реквізиті «№ з/п» прибуткового касового ордера та видаткового касового ордера проставляється номер за порядком (скорочено — № з/п) таких ордерів. При цьому, зважаючи, що прибутковий та видатковий касові ордери оформлюються на кожну операцію з приймання/видачі готівки, у реквізиті «№ з/п» проставляється «1».

У реквізиті «№ з/п» форм касових документів проставляється номер за порядком (скорочено — № з/п), а саме:

у відомості на виплату готівки (додаток 1 до Положення, п. 18 розділу II) застосовується єдина наскрізна нумерація;

у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів за типовими формами № КО-3, № КО-3а (додаток 4 до Положення, п. 33 розділу III) застосовується єдина наскрізна нумерація (зразки заповнених журналів за типовими формами № КО-3, № КО-3а додаються);

у книзі обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки (додаток 6 до Положення, п. 43 розділу IV) застосовується єдина наскрізна нумерація.

Для прибуткових та видаткових касових ордерів у реквізиті «№ з/п» журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-3а) використовується єдина наскрізна нумерація, яка не передбачає окремої нумерації для прибуткових і видаткових касових ордерів. У колонці 3 зазначаються порядкові номери прибуткових документів, а у колонці 7 — порядкові номери видаткових документів.

Номери, які проставляються у колонці 3 (прибуткові документи) та у колонці 7 (видаткові документи), можуть не збігатися з нумерацією, зазначеною у реквізиті «№ з/п» журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-3а).

У реквізиті видаткового касового ордера «Додаток» зазначаються документи, що додаються до нього та є підставою видачі готівки, наприклад видаткова відомість із зазначенням номера та дати, наказ на відрядження із зазначенням номера та дати тощо.

У реквізиті прибуткового касового ордера «Додатки» зазначаються документи, що додаються до нього та є підставою внесення готівки, наприклад звіт про використання коштів, виданих на відрядження, із зазначенням номера та дати тощо.