Новини

Як звітувати та сплачувати за понадлімітне використання води

29.08.2018 / 13:45

Відповідно до підпунктів 255.11.13, 255.11.14 п. 255.11 ст. 255 Податкового кодексу при перевищенні водокористувачами встановленого річного ліміту використання води рентна плата за спеціальне використання води (далі — рентна плата) обчислюється і сплачується у п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів, та обчислюється за кожним джерелом водопостачання окремо.

За понадлімітне використання води рентна плата обчислюється за кожним джерелом водопостачання окремо згідно з установленими ставками рентної плати та коефіцієнтами (пп. 255.11.14 п. 255.11 ст. 255 Кодексу).

За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими у ньому лімітами використання води рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання (п. п. 255.11.15 п. 255.11 ст. 255 Кодексу).

Згідно зі ст. 4 Закону України від 06.09.2005 р. № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» однією з основних вимог до дозвільної системи у сфері господарської діяльності є, зокрема, строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа.

Форму податкової декларації з рентної плати (далі — декларація) затверджено наказом Мінфіну України від 17.08.2015 р. № 719.

Невід’ємною частиною декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води здійснюється у Додатку 5 до декларації (далі — Додаток 5).

У декларації та Додатках 5 до неї заповнюються усі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. При цьому у разі подання декларації та додатків до неї на паперових носіях за відсутності значення рядок прокреслюється, а у разі подання засобами електронного зв’язку — не заповнюється. Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

При отриманні або зміни протягом кварталу (року) річного ліміту використання води у Додатку 5, зокрема, зазначається:

  • у рядку 7 — встановлений річний ліміт використання води відповідно до нового (діючого) дозволу у метрах кубічних;
  • у рядку 8.1 — об’єкт оподаткування з початку року первинними водокористувачами зазначається обсяг використаної води в межах установленого річного ліміту згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, у метрах кубічних;
  • у рядку 8.2 — об’єкт оподаткування з початку року первинними водокористувачами зазначається обсяг використаної понад установлений річний ліміт води згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, у метрах кубічних.

Слід зазначити, що при отриманні дозволу водокористувачем, який у минулих податкових періодах поточного року здійснював використання води без дозволу, податкові зобов’язання, обчислені як за понадлімітне використання води, не переглядаються.

Головне управління ДФС у Тернопільській області