Новини

Несвоєчасно сплачено ЄСВ: що слід очікувати

29.08.2018 / 16:30

Відповідно до п. 2 розділу VI Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.04.2015 р. № 449, у разі виявлення фіскальним органом своєчасно ненарахованих та/або несплачених платником сум такий фіскальний орган обчислює суми ЄСВ, що зазначаються у вимозі про сплату боргу (недоїмки), та застосовує до такого платника штрафні санкції у порядку і розмірах, визначених розділом VII Інструкції № 449.

Згідно з пп. 2 п. 2 цього розділу за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ до платників, визначених пунктами 1 — 4 п. 1 розділу II Інструкції № 449, які допустили зазначене порушення у період до 01.01.2015 р., накладається штраф у розмірі 10 % своєчасно несплачених сум, а починаючи з 01.01.2015 р. та надалі, — у розмірі 20 % своєчасно несплачених сум. При цьому складається рішення про застосування штрафних санкцій та нарахування пені.

Розрахунок цієї фінансової санкції здійснюється на підставі даних інформаційної системи фіскального органу.

При застосуванні зазначених штрафів приймається одне рішення на всю суму сплаченої (погашеної) недоїмки незалежно від кількості випадків сплати за вказаний період.

Підпунктом 5 п. 2 розділу VІІ Інструкції № 449 визначено, що за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми ЄСВ одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується ЄСВ (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10 % таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум.

При цьому також складається рішення про застосування штрафних санкцій.

Розрахунок зазначеної штрафної санкції здійснюється за даними акта документальної перевірки платника ЄСВ.

На суму недоїмки платнику ЄСВ нараховується пеня з розрахунку 0,1 % суми недоплати за кожний день прострочення платежу (п. 5 розділу VІІ Інструкції № 449).

Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно.

Згідно з п. 7 розділу VІІ Інструкції № 449 рішення про нарахування пені та застосування штрафів, передбачених, зокрема, пунктами 2 та 5 розділу VІІ Інструкції № 449, за наслідками розгляду акта та інших матеріалів про порушення приймається начальником відповідного фіскального органу або його заступником у двох примірниках.

Перший примірник рішення протягом трьох робочих днів із дня його винесення надсилається платнику у порядку, встановленому для надсилання вимог, або вручається під підпис керівнику або головному бухгалтеру платника, банку чи фізичній особі — платнику ЄСВ.

Другий примірник залишається в фіскальному органі.

Рішення про нарахування пені та застосування штрафів вважається надісланим (врученим) юридичній особі або відокремленому підрозділу, якщо його передано службовій особі такого платника ЄСВ під підпис або надіслано листом з повідомленням про вручення. Рішення про застосування штрафів вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи надіслано листом на її адресу за місцем проживання або останнього відомого її місця перебування з повідомленням про вручення.

Якщо платник на день надсилання йому фіскальним органом рішення про нарахування пені та застосування штрафів не повідомив в установленому порядку про зміну місцезнаходження (місця проживання), рішення вважається належним чином врученим навіть у разі його повернення як такого, що не знайшло адресата.

У разі коли неможливо вручити платнику ЄСВ рішення про нарахування пені та застосування штрафів поштою у зв’язку з його відсутністю за місцезнаходженням (службових осіб платника ЄСВ за його місцезнаходженням), відмовою службових осіб платника ЄСВ прийняти рішення, таке рішення вважається врученим платнику ЄСВ у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Частиною 15 ст. 25 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та пунктами 10, 11 розділу VІІ Інструкції № 449 встановлено, що рішення контролюючого органу про нарахування пені та/або застосування штрафів є виконавчим документом. У разі якщо платник ЄСВ чи банк отримав рішення про нарахування пені та/або застосування штрафів і не сплатив зазначені в них суми протягом десяти календарних днів, а також не оскаржив це рішення чи не повідомив у цей строк відповідний контролюючий орган про його оскарження, таке рішення передається для виконання органу державної виконавчої служби або до органів Казначейства.

Суми штрафів та нарахованої пені, застосованих за порушення порядку та строків нарахування, обчислення і сплати ЄСВ, стягуються в тому самому порядку, що і суми недоїмки із сплати ЄСВ (п. 12 розділу VІІ Інструкції № 449). Суми штрафів та нарахованої пені включаються до вимоги про сплату недоїмки, якщо їх застосування пов’язано з виникненням та сплатою недоїмки.

Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується (п. 13 розділу VІІ Інструкції № 449).

Аналогічне роз’яснення викладено у повідомленні ГУ ДФС у Чернівецькій області.

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42