Новини

Розміри штрафів за порушення правил готівкового обігу планують змінити

06.09.2018 / 09:00

На сайті Мінфіну України оприлюднено проект закону «Про деякі питання застосування фінансових санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки».

Метою законопроекту є приведення регуляторного поля у відповідність із вимогами Конституції України.

Проектом закону пропонується, зокрема:

✔ відмінити дію Указу Президента України від 12.06.95 р. № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»;

✔ встановити, що правила організації контролю за додержанням норм з регулювання обігу готівки встановлюються Нацбанком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику;

✔ встановити розмір штрафних (фінансових) санкцій, які застосовуються у разі порушення суб’єктами господарювання — юридичними особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які зареєстровані як підприємці, постійними представництвами нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється господарська діяльність, норм з регулювання обігу готівки та порядку ведення касових операцій в національній валюті, що встановлюються Нацбанком України:

✔ за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах — у розмірі 100 % від суми виявленої понадлімітної готівки;

✔ за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки — у двократному розмірі неоприбуткованої (не в повному обсязі та/або несвоєчасно оприбуткованої) суми;

✔ за перевищення встановлених строків використання виданих під звіт готівкових коштів, а також за видачу під звіт готівкових коштів без повного та своєчасного звітування щодо раніше виданих коштів — у розмірі 25 % виданих під звіт сум;

✔ передбачені цим законопроектом штрафні (фінансові) санкції в повному обсязі стягувати до Державного бюджету України;

✔ встановити, що оскарження рішень контролюючих органів про застосування штрафних (фінансових) санкцій здійснюється в порядку, встановленому Податковим кодексом України.