Новини

Скільки разів на місяць і з якою періодичністю має виплачуватися зарплата

07.09.2018 / 14:00
Скільки разів на місяць і з якою періодичністю має виплачуватися зарплата

Економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами регулює Закон України «Про оплату праці» (далі — Закон).

Відповідно до ст. 24 Закону терміни виплати заробітної плати встановлюються підприємствами самостійно в колективному договорі або нормативному акті роботодавця з дотриманням норм законодавства.

При цьому заробітна плата має виплачуватися не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Тобто зазначеними нормами встановлено, що виплата заробітної плати здійснюється не рідше двох разів на місяць, а отже, підприємство може виплачувати заробітну плату і три рази на місяць.

Першою половиною місяця вважаються 15 календарних днів з 1 по 15 число, а другою половиною — з 16 по 30 (31) число.

Тобто заробітна плата за першу половину місяця має виплачуватися в період не пізніше з 16 по 22 число, а за другу половину — з 1 по 7 число.

Наприклад, дата виплати заробітної плати за першу половину місяця — 16 число, а за другу — 1 число; дата виплати заробітної плати за першу половину місяця —  22 число, а за другу половину — 6 число тощо.

Конкретні терміни виплати заробітної плати встановлюються підприємствами, організаціями самостійно в колективному договорі або іншому нормативному акті роботодавця.

Виплата заробітної плати здійснюється за фактично відпрацьований час на підставі табеля обліку робочого часу, який заповнюється за звітний місяць (з 1 по 15 та з 16 по 31 число).

Щодо порушення строків виплати заробітної плати, то відповідно до ст. 36 Закону за порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

 Лист Мінсоцполітики України від 23.07.2018 р. № 1305/0/101-18/28

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42