Новини

Як нараховується пеня при самостійному донарахуванні податкових зобов’язань

03.10.2018 / 15:20

У випадку самостійного виправлення помилок, якщо через них було занижено податкові зобов’язання, платнику податків слід самостійно нарахувати пеню (крім ПДВ).

Відповідно до ст. 129 ПКУ нарахування пені при самостійному донарахуванні податкових зобов’язань платником розпочинається після закінчення 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання.

Закінчується — у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов’язань.

У випадку внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податку помилок відповідно до ст. 50 ПКУ пеня, передбачена ст. 129 ПКУ, не нараховується, якщо зміни до податкової звітності внесені протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного ПКУ.

У разі виявлення заниження податкового зобов’язання платником податків або податковим агентом сума пені розраховується за кожний період дії розміру облікової ставки НБУ із розрахунку 100 % річних облікової ставки НБУ, що припадає на період заниження податкового зобов’язання.

Отже, у випадку подання платником уточнюючої декларації (розрахунку) після закінчення 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання за звітний період, за який виправляється помилка, пеня нараховується за весь період заниження, починаючи з дня, що настає за граничним терміном сплати податку за звітний період, за який виправляється помилка, включаючи день погашення зобов’язання.

День настання строку погашення зобов’язання відповідає даті подачі уточнюючої декларації (розрахунку) на збільшення такого зобов’язання за відповідний звітний (податковий) період.

Якщо платник самостійно виявив заниження податкового зобов’язання минулих звітних (податкових) періодів та надав уточнюючу декларацію (розрахунок) після закінчення 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, визначеного ПКУ, проте не нарахував та не сплатив суму пені, контролюючим органом самостійно нараховується пеня.

При цьому у ст. 1632 ПКУ про адміністративні правопорушення вказано, що неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.