Новини

Який мінімально допустимий строк амортизації витрат на поліпшення орендованих ОЗ

30.10.2018 / 17:50

ГУ ДФС у м. Києві роз’яснено, що у податковому обліку для розрахунку амортизації витрати на поліпшення (ремонт) орендованих основних засобів зараховуються як окремий об’єкт групи 9 «інші основні засоби» з мінімально допустимим строком корисного використання 12 років.

/ІПК від 22.10.2018 р. № 4501/ІПК/26-15-12-03-11/