Новини

Нова форма Розрахунку частини чистого прибутку: пропозиції від Мінфіну

12.11.2018 / 16:35

На офіційному веб-порталі ДФС України розміщено проект наказу Мінфіну України «Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу)» та аналіз впливу цього регуляторного акта.

Проект наказу Мінфіну розроблено з метою приведення форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу) (далі — Розрахунок) у відповідність із чинним законодавством, а також у зв’язку із реорганізацією окремих центральних органів виконавчої влади та утворенням ДФС України.

Крім того, постановою Кабміну від 11.07.2018 р. № 547 «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» підприємствам надано право подавати уточнену фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності, що у свою чергу потребує внесення змін до форми Розрахунку щодо можливості уточнення показників задекларованої частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету.

Водночас п. 46.4 ст. 46, ст. 50 ПКУ платнику податків надано право надавати доповнення до декларації та уточнювати показники податкової декларації у разі якщо у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації шляхом надсилання уточнюючого розрахунку до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку або уточнити показники у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

Нова форма Розрахунку надає можливість платникам у разі виявлення ними помилок у раніше поданих Розрахунках здійснювати уточнення зобов’язань з частини чистого прибутку, що підлягає сплаті до бюджету.

Також проектом наказу передбачається затвердити уніфіковану форму Розрахунку частини чистого прибутку (доходу) для усіх суб’єктів господарювання, які зобов’язані нараховувати та сплачувати зазначений платіж до державного та місцевого бюджетів.

Так, запропоновану форму Розрахунку зможуть використовувати не лише державні унітарні підприємства та їх об’єднання, а й господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави; господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, що сплачують частину чистого прибутку (доходу) до бюджету у разі неприйняття ними рішення про відрахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, а також комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання.