Новини

Отримання ОЗ у господарське відання: що з фінрезультатом

16.11.2018 / 10:20

Фінансовий результат до оподаткування, сформований відповідно до положень бухгалтерського обліку збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів, отриманих у господарське відання, відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації таких основних засобів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 ст. 14, підпунктами 138.3.2 — 138.3.4 ст. 138 ПКУ, за умови що такі об’єкти є виробничими основними засобами.

/ІПК від 08.11.2018 р. № 4731/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/