Новини

Як впливають на фінрезультат відсотки за отриманими кредитами

23.11.2018 / 18:00

При визначенні фінансового результату до оподаткування відсотки за отриманими кредитами від банківських установ при проведенні платником податку господарських операцій з реконструкції/будівництва об’єкта нерухомого майна із залученням кредитних коштів враховуються за правилами бухгалтерського обліку згідно з ПБО 31.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує НПБО, НПБО в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Водночас зазначено, що для платника податку на прибуток, у якого сума боргових зобов'язань, визначених в п. 140.1 ст. 140 ПКУ, що виникли за операціями з пов'язаними особами — нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями, що виникли за операціями з пов'язаними особами — нерезидентами, над 50 % суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

/ІПК від 19.11.2018 р. № 4870/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

«Гарячі лінії»

Дата: 28 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42