Новини

Якщо інвестиційна нерухомість не використовується у госпдіяльності

27.11.2018 / 10:50

Фінрезультат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації та втрат від зменшення корисності інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за первісною вартістю з урахуванням накопиченої амортизації (далі — за первісною вартістю), відповідно до НПБО або МСФЗ.

У разі якщо інвестиційна нерухомість, яка обліковується у фінансовому обліку за первісною вартістю, не використовується у господарській діяльності, то такі активи не підлягають амортизації для цілей оподаткування.

/ІПК від 21.11.2018 р. № 4901/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/