Новини

Як виправити помилку у звіті за формою № 1ДФ

29.11.2018 / 15:30

Уточнений звіт форми № 1ДФ подається на підставі інформації, отриманої з попередньої поданої форми, і  містить лише ті рядки та інформацію, які уточнюються, — це визначає п. 4.4 розділу ІV Порядку заповнення та подання  податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну від13.01.2015 р. №4.

Щоб вилучити помилковий рядок з попередньої  інформації (з помилково поданого звіту), необхідно  повторити всі графи такого рядка та зазначити у графі 9  показник «1» — на  виключення рядка.

Для введення  нового або пропущеного рядка, потрібно  заповнити всі графи рядка, а  у графі 9 зазначити показник «0» — на введення рядка.

У разі якщо коригування  здійснюється щодо одного працівника, то уточнюючий звіт форми № 1ДФ  міститиме два рядки: один — на вилучення даних по ньому, другий — на введення.

Стосовно фізичних осіб, щодо яких інформацію про доходи та податки у попередньому звіті відображено правильно, інформація не вноситься, тобто уточнена форма звіту містить інформацію лише на тих осіб, щодо яких допущено помилку.

У випадку необхідності уточнення інформації відносно всіх фізичних осіб, то щодо цих осіб вказуються два рядки: на виключення та на введення.

При поданні уточнюючих звітів форми № 1ДФ порядкові номери записів не мають значення, оскільки головними  показниками у цьому звіті є реєстраційні номери облікових карток платників податків.

Головне управління ДФС у Київській області