Новини

Суми бухгалтерської та податкової амортизації однакові: чи подавати додаток РІ

29.11.2018 / 18:30

Коригування фінрезультату на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації передбачено ст. 138 ПКУ.

Декларування не тільки показників, які впливають на об’єкт оподаткування, а й показників, що підлягають декларуванню, визначено п. 49.2 ст. 49 ПКУ.

Додатки до декларації є її невід’ємною частиною (п. 48.3 ст. 48 ПКУ), а форма декларації з податку на прибуток, затверджена наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897, передбачає, зокрема, і заповнення додатка РІ.

Отже, нормами податкового законодавства визначено необхідність заповнення та подання додатка РІ до декларації з податку на прибуток навіть у разі, якщо у платника податку сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до НПБО дорівнює сумі амортизаційних відрахувань, розрахованої відповідно до норм ПКУ, та результат розрахунку різниць — дорівнює нулю.