Новини

НБУ запровадив новий інструмент безвиїзного банківського нагляду – камеральні перевірки

12.12.2018 / 15:15

НБУ визначив порядок здійснення безвиїзного банківського нагляду з урахуванням ризико-орієнтованого підходу.

Відповідно до нового порядку НБУ здійснюватиме поточний моніторинг фінансового стану банків та оцінюватиме банки на підставі оцінки рівня ризиків, притаманних діяльності банків, та якості управління такими ризиками.

Також запроваджено новий інструмент безвиїзного банківського нагляду — камеральні (невиїзні) перевірки банків, визначено підстави та порядок їх проведення.

Камеральна перевірка банку під час здійснення безвиїзного банківського нагляду проводиться з метою з’ясування чи підтвердження:

  • факту дотримання чи недотримання банком вимог банківського законодавства, нормативно-правових актів та встановлених НБУ вимог, обмежень щодо діяльності банку, встановлених значень економічних нормативів і лімітів відкритої валютної позиції;
  • достовірності визначення банком розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, відображення банком у бухгалтерському обліку та звітності своїх операцій, наданої банком інформації про пов’язаних із банком осіб та операції з ними;
  • підтвердження чи спростування наявності ознак, що можуть свідчити про здійснення банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів.

Крім того, НБУ визначив порядок запровадження особливого режиму контролю та призначення куратора банку, який встановлений у Положенні про застосування НБУ заходів впливу, затвердженому постановою Правління НБУ від 17.08.2012 р. № 346.

Відповідні норми передбачено у Положенні про здійснення НБУ безвиїзного банківського нагляду, затвердженому постановою Правління НБУ від 06.12.2018 р. № 135. Положення розроблено з урахуванням європейських документів з питань нагляду за діяльністю кредитних організацій та на виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектору до 2020 року. Документ набирає чинності з 12.02.2019 р.